JULKINEN JOHTAJUUS 2011 -BAROMETRI

Julkinen johtajuus -barometrin tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista tietoa julkishallinnon johtamisen toimintaympäristön haasteista sekä toimintaedellytysten, johtamiskulttuurin ja esimiestehtävien muutoksista.

Julkishallinnon johtamisohjelma kerää barometrilla tietoa julkisen johtamisen tilasta. Tiedonkeruun tasot ovat toimintaympäristö, organisaatio ja esimiestehtävät. Barometrin avulla löydämme tapoja ja keinoja, joilla voimme kehittää julkista johtamista sen omista lähtökohdista ja luoda uutta suomalaista johtamisajattelua.

Ensimmäisen barometritutkimuksen toteutti Taloustutkimus ja siinä haastateltiin 1200 julkishallinnon johtamis- ja esimiestehtävissä työskentelevää henkilöä helmi-maaliskuun aikana 2011. Kysely valmistui huhtikuussa 2011.

Tulokset koottiin yhteen ja julkaistiin Julkinen johtajuus barometritutkimus: Johdon ja esimiesten näkemys johtamisen tilasta julkishallinnossa -raporttina syksyllä 2011. Raportin mukaan julkishallinnon johtamisen suurimmiksi haasteiksi nähdään tuottavuuden kehittäminen ja niukkuuden johtaminen. Tärkeimmiksi ratkaisuiksi ehdotetaan johtamis- ja esimiestaitojen painottamista esimiesvalinnoissa. Myös henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen nousivat tärkeiksi kohteiksi.

Tuottavuuden kehittäminen ja niukkuuden johtaminen edellyttävät hyvää esimiestyötä (tiedote 19.12.2011)

Ota yhteyttä

ihmiset
Mervi Porevuo