KAKSISUUNTAINEN KAUKOLÄMPÖ

Voiko asiakas olla lämmitysmarkkinoilla myös tuottaja? Selvitimme, miten avoimet kaukolämpömarkkinat voisivat toimia Suomessa.

MISTÄ ON KYSE?

Päättynyt hanke 1–8/2016

Kilpailu asiakkaista lämmitysmarkkinoilla on kiristynyt viime vuosina voimakkaasti. Tuotantomuotojen teknologiakehitys, energiapolitiikka sekä rakentamisen sääntely ovat muuttaneet markkinoiden pelisääntöjä. Kaukolämpöyritysten pitää aktiivisesti kehittää omaa toimintaansa ja etsiä kilpailukykyisiä lämmön tuotanto- ja hankintatapoja.

Yksi mahdollisuus on lähteä kehittämään lämmitysmarkkinoista aidosti kaksisuuntaisia. Kaksisuuntaisilla lämmitysmarkkinoilla kaukolämpöyritys avaa verkkonsa asiakkaiden tai kolmansien osapuolien tuottamalle lämmölle.

Mitä saatiin aikaan?

Tutkimme kaksisuuntaisia lämmitysmarkkinoita ja selvitimme erilaisia markkinamalleja lämmön pientuotannon ja asiakkaiden ylijäämälämpöjen ostamiseksi kaukolämpöverkkoihin. Selvitys auttaa kaukolämpöyrityksiä luomaan edellytykset kaksisuuntaisten markkinoiden syntymiselle. Tämä parantaa kaukolämpösektorin mahdollisuuksia vastata kasvaviin ilmastohaasteisiin ja lisätä lämmitysmarkkinoiden asiakaslähtöisyyttä.

Hankkeessa selvitettiin eri osapuolten rooleja, ansaintalogiikkaa ja intressejä kaksisuuntaisilla lämmitysmarkkinoilla. Selvityksen raportti vastaa muun muassa näihin keskeisiin kysymyksiin:

Kuka oli mukana?

Hankkeessa toteutettiin erikseen yleinen selvitys, jonka rahoittivat Energiateollisuus ry ja Sitra sekä yrityskohtainen case-tarkastelu, jonka rahoitti Turku Energia. Selvitykset toteutti Pöyry.

AJANKOHTAISTA

Projektin tuloksia, ole hyvä!

uutiset

Kaksisuuntainen kaukolämpö luo asiakkaille lämmön myyntimarkkinat

uutiset

Asiakkaasta myyjäksi: Kaksisuuntaisen kaukolämmön mahdollisuudet selvitetään

Asuinkerrostalon aurinkovoimala Isolla Roobertinkadulla Helsingissä.
Poiminnat

Verkkouutiset: Kaksisuuntainen kaukolämpö voi lisääntyä jos pientuotannon hinta laskee

Poiminnat

TekniikkaTalous: Kaksisuuntaiselle kaukolämpömarkkinalle ei teknisiä esteitä

Poiminnat

Turku Energia selvittää Skanssin alueen kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon kaupallisia edellytyksiä

tapahtumat

Työpaja: kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoimintamahdollisuudet

torstai, 3.3.
julkaisut

Kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoimintamallit

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet