Keski-Suomen biokaasu-ekosysteemi

Biokaasu on yksi hiilineutraalin kiertotalouden tarvitsema ratkaisu. Selvitimme Keski-Suomessa, millainen ekosysteemi biokaasun ympärille voidaan rakentaa maaseudun liikenteessä, energiassa ja teollisuudessa.

MISTÄ ON KYSE?

Päättynyt hanke 4–10/2016

Sitra selvitti, miten biokaasusta voidaan saada kasvua Suomeen. Tavoitteena oli luoda Keski-Suomen alueella edellytyksiä biokaasun kasvavalle käytölle niin liikenteessä, energiassa kuin teollisuudessa sekä maaseudun biokaasu-tulevaisuuden kehittämiselle.

Hanke konkretisoi aluelähtöisesti biokaasun ympärille rakentuvien liiketoiminta-ekosysteemien mahdollisuuksia ja tavoitteita sekä näytti muille Suomen alueille esimerkkejä siitä, kuinka biokaasuliiketoimintaa voi edistää.

Hyödynsimme työssä Keski-Suomen monimuotoista biokaasun tuotantoa ja käyttöä sekä vahvistimme alueen biokaasutoimijoiden ekosysteemiä. Hanke linkittyi läheisesti Fisu-verkoston työhön.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa kuvattiin biokaasun liikennekäytöstä Jyväskylän kaupungin käytännön esimerkkejä, joita voidaan hyödyntää pohjana muille kunnille kuljetusten kilpailutuksessa. Etsimme kohdeyrityksiä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien energiaratkaisujen korvaamiseksi biokaasulla, ja lukuisia kiinnostuneita yrityksiä löytyi Keski-Suomen lisäksi eri puolilta Suomea. Keski-Suomesta mukana olivat Jyväskylän Energia, joka käyttää kaatopaikoilla syntyvää biokaasua sähkön ja lämmön tuotantoon, ja Perttulan tila, joka käyttää biokaasua lämmitykseen.

Loimme uskottavan esimerkin toimivasta alueellisesta biokaasuekosysteemistä ja kartoitimme mahdollisuuksia biokaasuliiketoiminnan alueelliseen kehittämiseen. Laadimme myös maaseutumaiselle alueelle biokaasun tuotannon ja kulutuksen seudullisen tiekartan, joka auttoi hahmottamaan alueen mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita.

Hanke valmistui lokakuussa 2016. Keski-Suomen esimerkki selkeytti niitä kehitystoimia ja investointeja, joita tarvitaan toimivan kaupunki- ja maaseutuympäristön yhteisen alueellisen biokaasuekosysteemin synnyttämiseksi. Lue lisää alueen biokaasuun liittyvistä tekemisistä facebookissa ja Keski-Suomen liiton sivuilta.

Kuka oli mukana?

Biokaasuekosysteemi selvitettiin yhdessä Keski-Suomen liiton kanssa. Työn pohjana hyödynnettiin muun muassa julkaisua Biokaasu Keski-Suomessa 2015 ja Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyötä. Hanke myös jatkoi Sitran yhteistyötä Keski-Suomen alueen ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

AJANKOHTAISTA

Tuloksia käyttöösi, ole hyvä!

Koivut
uutiset

Biokaasu tuo kasvua ja uutta liiketoimintaa maaseudulle ja kaupunkeihin

uutiset

Biokaasutoimiala kasvaa vauhdilla

artikkelit

Gasum rakentaa tulevaisuutta biokaasulle

uutiset

Yritysartikkelien sarja – Hiilineutraali ilmastobisnes

archived

Ei kai biokaasulla voi koko maailmaa pelastaa?

uutiset

Tutkimus: Puolet autonomistajista on valmis vaihtamaan sähkö- tai biokaasuautoon

uutiset

Hallitus hyvästelee hiilen ja käynnistää liikennevallankumouksen

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet