Reilun datatalouden arviointityökalu

Kehitämme työkalua, joka auttaa yrityksiä mittaamaan kestävän datan käyttönsä tasoa ja uudistamaan sen pohjalta toimintaansa. Liity edelläkävijöiden joukkoon, testaa työkalua ja hyödy ensimmäisten joukossa!

Tulosgraafi
uutiset

Yrityksille kehitetään työkalua reilun datan käytön itsearviointiin

Kysymys: Kerro, kerro kuvastin, ken on kaikist reiluin? Robotti ehdottaa reilun datatalouden työkalua: Kokeiltaisko sittenkin tätä?
Kooste

Reilun datatalouden kypsyysmalli luotsaa yrityksiä kestävään datan käyttöön

Kuvassa tyttö osoittaa ylöspäin tekstiä "Mun data"
Seminaari

MyData Online 2020 -konferenssi

torstai, 10.12.

Mistä on kyse?

Data on noussut maailman arvokkaimmaksi raaka-aineeksi, mutta on harvojen laajamittaisesti hyödynnettävissä. Data on saatava kaiken kokoisten yritysten ulottuville. Reilu datatalous avaa datavirrat yritysten välillä toimivilla datamarkkinoilla, joilla dataa jaetaan saumattomasti yksilöiden suostumuksella.

Sitran IHAN-projektissa rakennetaan yhteisiä pelisääntöjä ja työkaluja reilulle datataloudelle, jossa luottamuksesta syntyy kilpailuetua kaikenkokoisille eurooppalaisille yrityksille. Projektissa kehitetyt reilun datatalouden periaatteet pohjautuvat EU-tasolla laadittuihin datatalouden periaatteisiin ja ovat linjassa EU:n datastrategian kanssa.

IHAN®-projekti kehittää reilun datatalouden periaatteiden ja kriteeristön pohjalta konkreettista itsearviointityökalua, joka auttaa yrityksiä arvioimaan kestävän ja reilun datan käyttönsä kypsyystasoa. Kriteerit määrittävät, mitä yritysten tulisi huomioida, kun ne keräävät, käyttävät ja jakavat dataa ja kun ne kehittävät datapohjaisia palveluja.

Mitä teemme?

Reilun datatalouden kriteeristön viitekehyksenä on moniulotteinen kypsyysmalli. Siinä kuvataan selkeästi jokainen reilun datan käytön taso sekä askeleet ja toimenpiteet, joita yritykseltä edellytetään ennen kuin se pääsee seuraavalle tasolle. Kypsyystason arviointi auttaa yrityksiä tarkastelemaan toimintaansa poikkileikkaavasti useilla eri osa-alueilla, tunnistamaan tapoja kehittää osaamistaan sekä priorisoimaan kehitysideoitaan tavoitteiden mukaisesti selkeäksi tiekartaksi.

Sitran loi ensimmäisen version yrityksen datan käytön kypsyyttä mittaavasta Fair Data Economy Score -työkalusta syksyllä 2020 yhteistyössä Gartnerin kanssa. Kehitystyö jatkuu iteratiivisesti vaiheissa. Etsimme tällä hetkellä kiinnostuneita yrityksiä ja muita sidosryhmiä mukaan kehitys- ja todentamistyöyhteisöömme!

Miten mukaan?

Työkalun ensimmäisessä versiossa kuvataan kestävän datan käytön ulottuvuudet sekä jokaisen ulottuvuuden tasot. Vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa auttaa meitä kehittämään mallia ja työkalua edelleen. Kuulemme mielellään kehitysideoita ja ajatuksia siitä, mihin suuntaan meidän kannattaisi työkalua viedä, jotta se hyödyttäisi mahdollisimman monta yritystä lähitulevaisuudessa.

Onko sinun yrityksesi yksi ensimmäisistä, joka aloittaa muutosmatkan kohti datan reilua ja kestävää keräämistä ja käyttöä?

Liity edelläkävijöiden joukkoon ja testaa ja kehitä työkalua kanssamme. Ota yhteyttä lähettämällä meille lyhyt kuvaus yrityksestäsi / organisaatiostasi ja mahdolliset kommenttisi kypsyysmallista osoitteeseen ihan@sitra.fi!

Aikataulu

Näin se homma etenee.

11.2.
Reilun datatalouden kypsyysmalli -työpaja kansalaisjärjestöille

Klo 10.00-12.30 verkossa

23.3.
Reilun datatalouden kypsyysmalli -työpaja yrityksille ja etujärjestöille

Klo 13.00-15.30 verkossa

15.4.
Reilun datatalouden kypsyysmalli -työpaja aihealueen asiantuntijoille

Klo 13.00-15.30 verkossa. Työpaja pidetään englanniksi.

17.6.
Sitran Reilun datatalouden kypsyysmalli – validointivaiheen palaute

Artikkeli tiivistää vuoden mittaisen kehitystyön ajatukset.

Ota yhteyttä

ihmiset
Katri Korhonen
Asiantuntija, Kilpailukykyä datasta
ihmiset
Jyrki Suokas
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?