TULEVAISUUDEN MAAKUNTA

Tulevaisuuden maakunta oli Sitran ja maakuntajohtajien yhteishanke. Maakuntien liitot ovat kuntayhtymämuotoisia aluekehitysviranomaisia, joiden päätöksenteosta vastaavat liiton alueen kunnalliset luottamushenkilöt ja operatiivisesta toiminnasta maakuntajohtajat. Kuntaliitto toimi projektissa Maakuntien liittojen puolesta projektin hallinnoijana ja koordinaattorina.

Hankkeen tavoitteena oli kiteyttää ajatuksia siitä, millaisia Suomen maakuntien tulisi olla 5–10 vuoden kuluttua. Tavoitteena oli tuoda julkiseen keskusteluun uusia näkökulmia aluehallinnosta ja alueiden tai maakuntien roolista alueiden kehittämisessä.

Hanke toteutettiin kolmivaiheisena työpajaprosessina, jonka fasilitoi Dazzle Oy. Työpajat järjestettiin helmi-, maalis- ja huhtikuussa. Työskentelyn tulokset koottiin julkaisuun Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä – maakunta 2020 – Suomen maakuntajohtajien keskustelualoite ja julkistettiin 18.8.2011. Julkaisu on ladattavissa Sitran verkkosivuilta.

Lisätietoja

Mervi Porevuo, Julkishallinnon johtamisohjelma,
etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. (09) 6189 9208

Maakuntajohtaja Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto,
etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi, puh. 020 124 4101

Johtaja Keijo Sahrman, Kuntaliitto,
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi, puh. (09) 771 25311.3.2011;30.6.2011;Julkishallinnon johtamisohjelma

Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä – maakunta 2020
Suomen maakuntajohtajien keskustelualoite (pdf) »

Ota yhteyttä

ihmiset
Mervi Porevuo