ihmiset

Aune Sanz

Demos Helsinki

Aune Sanz työskentelee tutkimusharjoittelijana Demos Helsingin Demokratia ja kyvykkyydet -tiimissä. Aune opiskelee Helsingin yliopistossa tilastotiedettä ja on kiinnostunut mm. datan visualisoinnista, otoksen edustavuuden kysymyksistä ja puuttuvasta tiedosta sekä syistä siihen. Häntä kiehtoo ihmisoikeuskysymykset ja transformatiivinen oikeus – yhteisöihin pohjaava strategia rikoksiin vastaamiseksi kiinnittämällä huomiota konfliktien juurisyihin.