ihmiset

Iina Santamäki

Asiantuntija, Reilu datatalous, Sitra

Kuka?

Iina on systeemiajattelija sekä kestävän ja hyvinvoivan tulevaisuuden rakentaja. Hän haluaa varmistaa, että Osaamisen aika -tiimissä elinikäistä oppimista tarkastellaan systeemisesti ja kokonaisvaltaisesti. Iina visualisoi kompleksisia ilmiöitä selkeiksi kokonaiskuviksi, jotka auttavat rakentamaan yhteistä ymmärrystä monitahoisista aiheista.

Mitä?

Iina haluaa edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua päättäjien ja ruohonjuuritason toimijoiden välille. Hän uskoo, että kestävä ja hyvinvoiva tulevaisuus rakennetaan yhdessä toisiamme kunnioittaen.

Iinan viimeisin tutkinto, M.Sc. in Strategic Leadership towards Sustainability, yhdistää systeemi- ja kestävyysajattelun ja antaa eväät systeemisen muutoksen fasilitointiin ja johtamiseen. Iina kannattaa pyytää paikalle, kun tarvitaan kokonaiskuvan hahmottajaa tai sillanrakentajaa eriävien näkemysten välille.

Iina uskoo, että halutun muutoksen vaikuttavuus riippuu muutoksentekijöiden tietoisuuden tasosta.

Häh?

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on Iinalle tärkeää. Vapaa-ajalla hänet voi bongata lenkkipolulta – ja talvisin hiihtoladulta -, joogaamasta, hyvän aamupalan ääreltä, laulutunnilta, kirjoittamasta tai läheisten ihmisten kanssa laatuaikaa viettämästä.

Iina uskoo, että kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja läsnäolon merkitys työelämässä korostuu. Se puolestaan mahdollistaa parempien ratkaisujen tekemisen.