ihmiset

Joseph (JD) D’Cruz

Vanhempi neuvonantaja, YK:n kehitysohjelma UNDP

Joseph (JD) D’Cruz tukee YK:n kehitysohjelman (UNDP) ylintä johtoa organisaation strategiaa ja suuntaa tukevien strategioiden, prosessien ja aloitteiden kehittämisessä ja implementoinnissa. Roolissaan hän johtaa (i) strategian kehittämistä ja suunnittelua, (ii) kehitysohjelman organisaatiotason muutosprosesseja ja (iii) tavoitteellisia innovaatioita koskevia aloitteita, mukaan lukien Accelerator Lab Network Initiative -verkostoa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä JD toimi YK:n kehitysohjelman Aasian-Tyynenmeren alueen inklusiivisen kasvun ja kestävän kehityksen tiimin vetäjänä. Roolissaan hän tuki alueen maita Agenda 2030 ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen, kuten myös inklusiivisten ja oikeudenmukaisten kasvustrategioiden, ympäristön kestävyyden, sekä kriiseistä ja luonnonkatastrofeista palautumisen ensivaiheiden suhteen. Osana YK:n kehitysohjelman politiikka- ja ohjelmatoimintoa JD johti globaalia kaupungistumisen parissa toimivaa työryhmää.

JD on syntynyt Malesiassa. Hän on opiskellut Malesiassa, Australiassa ja Iso-Britanniassa. Hänellä on tutkinnot politiikasta, taloustieteestä ja kansainvälisestä kehityksestä. Ennen liittymistään kansainväliseen virkamieskuntaan, JD toimi konsulttina erilaisten kehitystä ja suojelua koskevien aiheiden parissa asiakkainaan muun muassa YK:n alaiset organisaatiot, kansainväliset kehityspankit, järjestöt ja valtiot. Hän aloitti uransa johtamisen konsulttina ja toimi muun muassa yritysstrategioiden, kannattavuusanalyysien, yksityistämisen ja sektoristrategioiden parissa.