ihmiset

Joss Colchester

Perustaja ja projektivastaava, Systems Innovation

Joss Colchester on Systems Innovation -alustayhteisön perustaja ja projektivastaava. Systems Innovation -alustayhteisö pyrkii ruokkimaan valmiuksia systeemitason innovaatioita mahdollistavan systeemiajattelun erilaisille sovelluksille. Joss suunnittelee helposti lähestyttäviä kursseja kompleksisuusteoriasta ja systeemiajattelusta sekä konsultoi niin suuria kuin pieniä organisaatioita useilla eri toimialoilla näiden uusien ajatusten soveltamisesta.