Justin Cook

Johtava asiantuntija, Strategia, Sitra


Kuka?

Justin Cook työskentelee Sitran Ennakointitoiminnossa, jossa hän auttaa syventämään ymmärrystä kestävän kehityksestä ja kehittämään uusia toimintatapoja, joita tarvitaan kestävän kehityksen toteuttamiseksi riittävässä mittakaavassa. Cambridgessä Massachusettsissa asuva amerikkalainen Justin on osa Sitran hyvin pientä kansainvälistä työntekijäjoukkoa. Tällä hetkellä hän keskittyy koulutuksen tulevaisuuteen ja siihen, mikä rooli oppimisella tulee olemaan yhteiskunnallisen muutoksen mahdollistamisessa. Justin on työskennellyt Sitralla yli yhdeksän vuotta ja hänen tehtävänsä ovat näiden vuosien aikana vaihdelleet laajasti vähähiilisestä kaupunkikehityksestä (Low2No) vaikuttavuusinvestoimiseen.  Yhtenä Helsinki Design Labin perustajajäsenistä Justin auttoi kokeilujen, kentällä tapahtuvan kehittämisen ja syntyvän käytännön kodifioinnin avulla tuomaan suunnittelun osaksi hallinnon strategiaa.

Mitä?

Justin on koulutukseltaan arkkitehti ja pitää itseään suunnittelijana. Strategian parissa työskentelevät suunnittelijat ovat pakostakin monitaitoisia henkilöitä, jotka pystyvät omaksumansa tiedon perusteella kehittämään toimenpiteitä innovaatioiden ja järjestelmänmuutosten toteuttamiseksi, oli ala mikä tahansa. Justinin asiantuntemus on siinä, että hän ymmärtää monimutkaisia järjestelmiä ja näennäisesti muutosta rajoittavia asioita sekä sitä, miten voimavaroja voidaan järjestellä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien toteuttamiseksi.

Sitrassa työskentelyn lisäksi hän tutkii tällä hetkellä OECD:ssä, MIT:ssä ja Rhode Island School of Designissa suunnittelun ja monimutkaisuuden yhtymäkohtaa muun muassa terveydenhoidon, hallinnon ja liiketoiminnan aloilla. 

Häh?

Sitran ulkopuolella Justin ja hänen vaimonsa keskittyvät kolmeen poikaansa sekä puoliksi kaupunkilaiseen, puoliksi maalaiseen elämäntapaansa. He viettävät osan ajastaan Cambridgessä ja mahdollisimman paljon aikaa maatilallaan Etelä-Mainessa.

Justinin tulevaisuudenennuste: entistä pidemmälle kehittyvästä ihmisten erilaisuuden ymmärtämisestä tulee innovointia ja kehitystä eteenpäin vievä voima.

Tältä kirjoittajalta

Luitko jo?

Mistä on kyse?