ihmiset

Pekka Myrskylä

Pekka Myrskylä (VTM) on Tilastokeskuksen entinen kehittämispäällikkö. Urallaan hän toimi projektipäällikkönä Tilastokeskuksen rakentaessa rekisteripohjaista tilastojärjestelmää, jolla voitiin mm. korvata suoraan lomakekeruuseen perustuvat väestölaskennat. Tästä onnistuneesta systeemistä seurasi konsultointitehtäviä monissa maailman maissa. Tämän hienon tietojärjestelmän avulla on tutkinut myöhemmin mm. työttömyyttä, työllisten muuttamista, maahanmuuttoa ja sen vaikutuksia, syrjään jääneitä nuoria, asunnottomuutta, uhkaavaa työvoimapulaa työikäisen väestön vähentyessä. Hän jatkaa näiden tutkimusaiheiden parissa jäätyään eläkkeelle Tilastokeskuksesta.