ihmiset

Viivi Lähteenoja

Hallituksen puheenjohtaja, MyData Golbal

Viivi Lähteenoja on palkitun kansainvälisen MyData Global -järjestön hallituksen puheenjohtaja. Hän on ollut MyDatan piirissä vuodesta 2016 ja hän on toiminut sinä aikana järjestön varatoiminnanjohtajana sekä ollut mukana kirjoittamassa ja toimittamassa useita julkaisuja.

MyDatan lisäksi Viivillä on kokemusta kansainvälisestä ja kansallisesta datataloudesta Maailman talousfoorumilla ja Helsingin kaupungilla, jossa jälkimmäisessä hän toimii datapolitiikan erityisasiantuntijana. Lisäksi hän tutkii henkilötiedon etiikkaa Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian väitöskirjatutkijana.