ihmiset

Viivi Lähteenoja

Hallituksen puheenjohtaja, MyData Golbal

Viivi Lähteenoja on datastrategian, -politiikan ja -etiikan ammattilainen, tutkija ja puolestapuhuja. Hän työskentelee ihmislähtöisen ja eettisesti kestävän henkilötiedon käytön edistämiseksi, jotta voitaisiin parantaa ihmisten ja yhteiskuntien hyvinvointia. Hän toimii eri tyyppisten organisaatioiden, kuten yritysten, järjestöjen, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Viivi toimii palkitun kansainvälisen MyData Global -järjestön hallituksen puheenjohtajana. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää reiluja, kestäviä ja hyvinvoivia yhteiskuntia ihmislähtöisen henkilötiedon keinoin. MyData Global palvelee tuhatpäistä MyData-yhteisöä ja on tunnustettu asiantuntemuksen verkottaja yhteisen mission saavuttamiseksi.

Viivi työskentelee johtavana datastrategina datatalouden asiantuntijayrityksessä 1001 Lakes Oy:ssä. Lisäksi hän on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja vieraileva tutkija Aalto-yliopistossa, joissa hänen tutkimuksensa koskee erityisesti filosofista etiikkaa ja henkilötiedon (väärin)käyttöä.