julkaisut

35 ehdotusta Euroopan unionin datastrategian toteuttamiseksi

Julkaisuun on koottu päättäjille ja yrityksille 35 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla varmistetaan, että Euroopan unionin datastrategia toimii meidän kaikkien hyödyksemme. Julkaisu on englanninkielinen.

Kirjoittajat

Matthias De Bièvre, Olivier Dion, Laura Halenius, Markus Kalliola, Heli Parikka, Eric Pol

Julkaistu

Euroopan komission uuden datastrategian tavoitteena on tehdä Euroopan unionista esikuva datavetoisille yhteiskunnille. Komissio haluaa luoda eurooppalaisen datan sisämarkkinat eli data-avaruuden, joka vapauttaa datan liikkumaan Euroopan unionissa ja eri toimialojen välillä. Tästä hyötyisivät niin kansalaiset, yritykset, tutkijat kuin julkishallintokin.

Kunnianhimoinen datastrategia pyrkii yhdistämään datavetoisen innovoinnin hyödyt ja yksilöiden oikeuksien vahvistamisen. Uudella datastrategialla ja sen toteutuksella on ratkaiseva vaikutus siihen, miltä arkemme ja hyvinvointimme näyttää tulevaisuudessa. Esitämme päättäjille ja yrityksille joukon toimenpiteitä tehtäväksi lähivuosina. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa, että strategia myös toimii meidän kaikkien hyödyksi.

Euroopan komissiolle, jäsenmaille, yrityksille, datan jakamiseen liittyville hankkeille sekä tutkimussektorille suunnatut ehdotukset tarkastelevat eurooppalaista datastrategiaa neljästä näkökulmasta: sektorirajat ylittävä datan saatavuus ja uudelleenkäyttö, infrastruktuurin luominen datamarkkinoille, yksilöiden ja yritysten aktivoiminen jakamaan dataa sekä data-avaruuksien kehittäminen.

Ehdotamme uuden toimijan perustamista vahvistamaan datan vapaata liikkuvuutta yli sektorirajojen. Tämän, sektorirajat ylittävän, dataympäristöjen luomisesta vastaavan toimijan perustaminen auttaisi varmistamaan eri data-avaruuksien yhteentoimivuuden sekä huolehtimaan siitä, että henkilöön liittyvä data liikkuu eri toimialoilla samoilla ihmislähtöisillä pelisäännöillä. Uusi toimija tekisi tiivistä yhteistyötä standardisointiorganisaatioiden kanssa ja antaisi suosituksia data-avaruuksien kehittäjille.

Eurooppalaisen datatalouden yksi haasteista on, ettei dataa ole saatavilla riittävästi innovaatioiden raaka-aineeksi. Ehdotamme ratkaisuksi toimenpiteitä, jotka auttavat hyödyntämään myös henkilödataa datamarkkinoilla sekä kehittämään datan jakamiseen tarvittavaa infrastruktuuria. Tätä tukemaan on luotava esimerkiksi datan hallinnointiin liittyviä parhaita käytäntöjä ja teknisiä standardeja, tarjottava investointitukea ja rakennettava pilvipalveluita.

Datan jakaminen on välttämätöntä, mikäli yritykset haluavat olla osa tulevaisuuden kasvua luovia dataekosysteemejä. Datan jakamisen esteenä olevan luottamus- ja osaamispulan voittamiseksi ehdotamme toimenpiteitä niin yksilölle, yrityksille kuin päätöksentekijöille. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi vahvistaa yksilön oikeutta jakaa hänestä itsestään kertynyttä dataa sekä uudenlaiset koulutuskokonaisuudet yrityksille ja yksilöille. Ehdotamme lisäksi tunnuksen luomista luotettaville digitaalisille palveluille.

Data-avaruuksia tulisi kehittää koordinoidusti, jotta niistä saadaan irti maksimaalinen potentiaali eurooppalaisten hyödyksi. Tämä on erityisen tärkeää covid-19-kriisin aikana ja sen jälkihoidossa: datan nykyistä parempi hyödyntäminen, jakaminen ja yhteentoimivuus auttavat Eurooppaa vastaamaan tuleviin haasteisiin aiempaa tehokkaammin.

Julkaisu on englanninkielinen. Siirry englanninkieliselle sivulle.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

35 proposals to make the European data strategy work

Tekijät

Matthias De Bièvre, Olivier Dion, Laura Halenius, Markus Kalliola, Heli Parikka, Eric Pol

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

17 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-169-6

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?