Governments for the future

Julkaistu

Nopeasti muuttuva, epävarma, kompleksinen ja keskinäisriippuva maailma tarvitsee uudenlaista strategista mallia julkishallinnon johtamiseen. Sen pitää ratkaista ne ongelmat, joita aiheutuu hierarkisesta ja kasvuun tähtäävästä päätöksenteosta. Tämä raportti ehdottaa kehikkoa ja käytäntöjä, jotka vastaavat näihin uuden maailman haasteisiin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Governments for the future

Alaotsikko

Building the strategic and agile state

Tekijät

Yves Doz, Mikko Kosonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2014

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

48 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-889-2

ISBN (PDF)

978-951-563-890-8

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

publication_subject

HALLINTO, TULEVAISUUS, JULKISHALLINTO, INNOVAATIOT, HYVINVOINTIPALVELUT, KESTÄVÄ KEHITYS, KETTERÄ HALLINTOMALLI, MUUTOS, PÄÄTÖKSENTEKO

TEEMA

Ennakointi

Sitran tehtävänä on tuottaa pitkäjänteisesti tulevaisuuteen luotaavaa ennakointitietoa. Näiden lisäksi pyrimme tukemaan suomalaista yhteiskuntaa tiedon tulkinnassa ja sen hyödyntämisessä. Tämä työ auttaa suomalaisia varautumaan tulevaisuuteen: päätöksentekijöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja kansalaisia.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?