julkaisut

Kohti kestävää hyvinvointia

Kirjoittajat

Timo Hämäläinen (Toim.)

Julkaistu

Tällä keskustelunaloitteella viitoitetaan polkua kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Siinä esitellään useita kestävän hyvinvoinnin periaatteita, joilla voidaan vastata pitkälle kehittyneiden yhteiskuntien tärkeimpiin kestävän kehityksen haasteisiin. Lisäksi raportissa analysoidaan sitä, miten julkishallinnon rooli muuttuu,kun siirrytään kohti kestävämpää hyvinvointia.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kohti kestävää hyvinvointia

Alaotsikko

Uuden sosioekonomisen yhteiskuntamallin rakennuspuita

Tekijät

Timo Hämäläinen (Toim.)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2013

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

44 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-878-6

ISBN (PDF)

978-951-563-872-4

Aihe

OSAAMINEN; TEKNOLOGIA; HALLINTO; INSTITUUTIOT; DEMOKRATIA; KRIISI; YHTEISÖT; VOIMAANTUMINEN; LIIKETOIMINTA; RESURSSITEHOKKUUS; SIDOSRYHMÄT; YRITYSTOIMINTA; KILPAILUKYKY; KULTTUURIT; JULKISHALLINTO; SUOMI; POHJOISMAAT; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA

Mistä on kyse?