Kohti kestävää hyvinvointia

Julkaistu

Tällä keskustelunaloitteella viitoitetaan polkua kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Siinä esitellään useita kestävän hyvinvoinnin periaatteita, joilla voidaan vastata pitkälle kehittyneiden yhteiskuntien tärkeimpiin kestävän kehityksen haasteisiin. Lisäksi raportissa analysoidaan sitä, miten julkishallinnon rooli muuttuu,kun siirrytään kohti kestävämpää hyvinvointia.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kohti kestävää hyvinvointia

Alaotsikko

Uuden sosioekonomisen yhteiskuntamallin rakennuspuita

Tekijät

Timo Hämäläinen (Toim.)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2013

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

44 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-878-6

ISBN (PDF)

978-951-563-872-4

publication_subject

OSAAMINEN; TEKNOLOGIA; HALLINTO; INSTITUUTIOT; DEMOKRATIA; KRIISI; YHTEISÖT; VOIMAANTUMINEN; LIIKETOIMINTA; RESURSSITEHOKKUUS; SIDOSRYHMÄT; YRITYSTOIMINTA; KILPAILUKYKY; KULTTUURIT; JULKISHALLINTO; SUOMI; POHJOISMAAT; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA

TEEMA

Ennakointi

Sitran tehtävänä on tuottaa pitkäjänteisesti tulevaisuuteen luotaavaa ennakointitietoa. Näiden lisäksi pyrimme tukemaan suomalaista yhteiskuntaa tiedon tulkinnassa ja sen hyödyntämisessä. Tämä työ auttaa suomalaisia varautumaan tulevaisuuteen: päätöksentekijöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja kansalaisia.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?