Plock
Beräknad läsningstid 2 min

EU måste omvärdera förvaltningen av hälsodata

EU har som mål att skapa en inre marknad för hälsodata, men unionens nuvarande struktur stödjer inte ett ökat utbyte av hälsodata för användning mellan medlemsstaterna.

Författare

Maria Nurmi

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den andra utredningen av samarbetsprojektet TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space) granskar möjliga alternativ för en förvaltningsmodell för utbyte av hälsodata och ännu bättre utnyttjande av dessa data. Med förvaltningsmodell avses en aktör som ansvarar för övervakningen av åtkomsten till och användningen av data i syfte att skydda hälsouppgifternas integritet.

Enligt utredningen har aktörerna inom EU i dagens läge inte tillräckliga behörigheter för att stödja uppkomsten av en inre marknad för hälsodata och en ökad användning av hälsodata inom forskning, innovationer och beslut i Europa. Utredningen studerar existerande EU-aktörer och EU-aktörer som föreslås i lagstiftningsförslag, till exempel Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.

För närvarande har EU:s medlemsstater på grund av den nationella lagstiftningen varierande förfaranden som gäller utnyttjandet av hälsodata.

Samarbetsprojektet TEHDAS för hälsosektorn inom EU, som koordineras av Sitra, har som mål att skapa gemensamma principer för utnyttjande av hälsodata i Europa. Genom projektet skapas en grund för den europeiska hälsodatarymden.

Läs utredningen på engelska projektets webbplats.

Vad handlar det om?