Arvioitu lukuaika 1 min

EU:n on arvioitava uudelleen terveysdatan hallinnointi

EU:n tavoitteena on luoda terveysdatan sisämarkkinat, mutta unionin nykyinen rakenne ei tue terveystietojen nykyistä laajempaa hyödyntämistä jäsenmaiden välillä.

Kuva: Topias Dean

Kirjoittaja

Maria Nurmi

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen (joint action Towards the European Health Data Space) toinen selvitys hahmottelee mahdollisia vaihtoehtoja terveystietojen vaihtamisen ja entistä paremman hyödyntämisen hallintamallille. Hallintamallilla tarkoitetaan toimijaa, joka vastaa dataan pääsyn ja käytön valvomisesta terveystietojen yksityisyyden suojelemiseksi.

Selvityksen mukaan EU:n toimijoiden nykyinen toimivalta ei riitä tukemaan terveysdatan sisämarkkinoiden syntymistä eikä terveystietojen nykyistä laajempaa hyödyntämistä eurooppalaisessa tutkimuksessa, innovaatioissa ja päätöksenteossa. Selvityksessä tarkastellaan olemassa olevia ja lainsäädäntöehdotuksissa esitettyjä EU:n toimijoita, kuten Euroopan lääkevirasto ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus.

Tällä hetkellä EU:n jäsenmaissa on kansallisista lainsäädännöistä johtuen eriävät käytännöt terveystietojen hyötykäyttöön.

Sitran koordinoiman EU:n terveysalan TEHDAS-yhteistoimintahankkeen tavoitteena on luoda yhteisiä periaatteita terveysdatan hyötykäyttöön Euroopassa. Hankkeella pohjustetaan Euroopan terveysdata-avaruutta.

Lue englanninkielinen selvitys hankkeen verkkosivuilta.

HANKKEET

TEHDAS-yhteistoimintahanke

EU:n rahoittamassa TEHDAS-yhteistoimintahankkeessa kehitetään yhteisiä toimintaperiaatteita terveysdatan hyödyntämiseen.

Kirjoittaja

Maria Nurmi

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?