Plock
Beräknad läsningstid 2 min

EU:s ordförandeland Frankrike ger fart åt användningen av hälsodata i Europa – Sitra är med i förtruppen

Finland deltar i egenskap som föregångare inom användningen av hälsodata i arbetet för att göra utvecklingen snabbare i Europa.

Författare

Maria Nurmi

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

EU:s ordförandeland Frankrike vill ge fart åt användningen av hälsodata för nyttiga ändamål i Europa. Ämnet aktualiserades på en hälsodatakonferens på hög nivå som Frankrike ordnade den 2 februari. Sitras överombudsman Jyrki Katainen var en av talarna på mötet.

Katainen betonar EU-samarbetets betydelse: ”Vi måste spana efter gränsöverskridande lösningar på gränsöverskridande utmaningar, till exempel hälsorisker och folksjukdomar. Vi behöver ett harmoniserat sätt att tolka den europeiska dataskyddslagstiftningen så att hälsodata kan tryggt användas på ett sätt som är till fördel för alla.”

Finland och Sitra har arbetat långsiktigt för att främja användningen av hälsodata. Sitra har bland annat bidragit till uppkomsten av lagen om sekundär användning i Finland. Lagen, som var den första i sitt slag i Europa, gjorde tillståndsförfarandena för delning av uppgifter klarare och förbättrade dataskyddet.

De finländska lärdomarna utnyttjas nu i Europa. Sitra samordnar projektet TEHDAS, som hjälper Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater att göra förfarandena för utnyttjandet av hälsodata enhetligare. Projektet har 25 deltagarländer. I dagens läge används hälsodata på olika sätt i EU:s medlemsstater.

”Forskare, beslutsfattare och företag behöver klara spelregler och effektiva förfaranden för utnyttjande av hälsodata, så att det blir möjligt att skapa innovationer inom hälsobranschen och ge människor bättre sjukvård”, betonar Katainen.

På hälsodatakonferensen presenterades Frankrikes initiativ för utarbetandet av europeiska etiska principer för digital hälsa. Initiativet förbereder vårens diskussion om Europeiska kommissionens kommande lagstiftningsförslag om att skapa en europeisk hälsodatarymd. Målet med lagstiftningen är att säkerställa att medborgare har åtkomst till sina egna hälsodata och att hälsodata används bättre inom forskning, innovationsverksamhet och beslutsfattande.

Läs de etiska principerna för digital hälsa.

 

Vad handlar det om?