Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

EU:n puheenjohtajamaa Ranska vauhdittaa terveysdatan hyötykäyttöä Euroopassa – Sitra mukana etujoukoissa

Terveysdatan hyötykäytön edelläkävijänä Suomi haluttiin kirittämään Euroopan kehitystä.

Kirjoittaja

Maria Nurmi

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Ranska haluaa vauhdittaa terveystietojen hyötykäyttöä Euroopassa. Aihe nousi esille Ranskan 2. helmikuuta järjestämässä korkean tason terveysdatakonferenssissa, johon osallistui puhujana myös Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Katainen painottaa EU-yhteistyön tärkeyttä: ”Rajat ylittäviin haasteisiin, kuten terveysuhkiin ja kansantauteihin, täytyy hakea rajat ylittäviä ratkaisuja. Tarvitsemme harmonisoidun tavan tulkita eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä, jotta terveysdataa voidaan hyödyntää turvallisella tavalla meidän kaikkien hyväksi.”

Suomessa ja Sitrassa on työskennelty pitkäjänteisesti terveysdatan hyötykäytön edistämiseksi. Sitra on ollut vaikuttamassa muun muassa toisiolain syntyyn Suomessa. Laki oli ensimmäinen laatuaan Euroopassa ja selkeytti tiedon jakamisen lupakäytäntöjä ja paransi tietoturvaa.

Suomalaisia oppeja hyödynnetään nyt Euroopassa. Sitra koordinoi 25 maan TEHDAS-hanketta, joka tukee Euroopan komissiota ja EU:n jäsenmaita yhdenmukaistamaan terveysdatan hyödyntämisen käytänteitä. Nykyisellään terveystietoja hyödynnetään eri tavoin EU:n jäsenmaissa.

“Tutkijat, päättäjät ja yritykset tarvitsevat selkeät pelisäännöt ja tehokkaat toimintatavat terveysdataan hyödyntämiseen, jotta voidaan synnyttää terveyden alan innovaatioita ja tarjota ihmisille parempaa terveydenhoitoa”, Katainen korostaa.

Terveysdatakonferenssissa esiteltiin Ranskan aloite eurooppalaisista digitaalisen terveyden eettisistä periaatteista. Aloite pohjustaa keväällä käytävää keskustelua Euroopan komission tulevasta lainsäädäntöehdotuksesta, jolla luodaan  eurooppalainen terveystietoalue (eurooppalainen terveysdata-avaruus). Tavoitteena on varmistaa kansalaisille parempi pääsy omiin terveystietoihinsa sekä terveysdatan parempi hyödyntäminen tutkimuksessa, innovaatioissa ja päätöksenteossa.

Tutustu aloitteeseen digitaalisen terveyden eettisistä periaatteista Ranskan puheenjohtajakauden verkkosivuilta.

 

Mistä on kyse?