archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finland kan få one-stop-shop-system för persondata

Finland är på väg att få en ny lagstiftning om hantering av persondata som är genererad inom vård, omsorg och socialtjänst.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Det regelverk som nu diskuteras i den finska riksdagen ska – om det röstas igenom – effektivisera och utvidga innovativ användning av persondatan.

”Finlands nuvarande lagstiftning medger användning av persondata för statistik och forskning. Men med det nya förslaget skapas nya legala förutsättningar för att använda persondata inom innovation och utveckling, uppföljning och förebyggande hälsoarbete inom vård, omsorg och socialtjänst”, säger Hannu Hämäläinen från Sitra.

Hannu Hämäläinen presenterade den nya lagstiftningen i samband med den nordiska workshop som arrangerades under den första dagen av den europeiska e-hälsokonferensen HIMSS Europe & Health 2.0 i spanska Sitges (27-29.5.2018).

Läs mer i artikeln av Insikt Medicin som intervjuade Hannu Hämäläinen i Sitges.

Vad handlar det om?