Plock
Beräknad läsningstid 3 min

Finns det en prislapp för den data ett företag delar?

Att dela data är vardag för många företag, men värdet uppstår genom att förädla den data som delas. Etlas nya undersökning utreder värdet på delad data i industrins och tjänsternas värdekedja.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Data har i sig själv inget värde utan värdet utan förädling är noll. Data får ett värde då den delas och förädlas till nya produkter och tjänster. Ju mer data som delas, desto större kan helhetsvärdet bli.

Ett bra exempel på behovet av att dela och förädla data är den smarta trafiken där data innehas av olika aktörer. Då måste datan vara kompatibel och gå att flytta från ett system till ett annat för att ett smart trafiksystem ska uppstå.

”Företaget ska fundera på principerna för delningen av datan: delas data till aktörer i befintliga nätverk eller delas den även till tredje parter”, konstaterar Timo Seppälä, ledande forskare vid Etla.

”Idag delas data med kända och av företagen på förhand godkända aktörer. Delningen av data borde utvidgas även till tredje parter, men detta kräver överenskommelser både med leverantörer och med kunder”, påpekar Seppälä.

I den modell som presenterades i forskningen uppskattas den värdeökning delningen och utnyttjandet av datan ger per bransch och rent av per företag enligt uppgifter om resultat och balans.

Företagets datalager borde enligt forskningen delas in i fyra klasser:

  1. företagets interna data
  2. data som delas med närnätverket
  3. data som delas med alla
  4. öppen data.

Företagen ska identifiera interna och externa dataflöden: data uppstår i första hand vid produktionen av produkter och tjänster och data som uppstår på det här sättet kan företaget själv använda eller dela med andra. Då företaget klassificerar sitt datalager enligt modellen och skapar en datastrategi kan det dela data med andra och ta emot data av andra företag enligt tydliga regler.

Delningen av data är viktigt för företagen och andra aktörer i samhället på grund av att kundkraven splittrats och samhället utvecklats. Cirka 49 procent av företagen delar redan data med andra företag.

Etlas undersökning The Resource Dependency of Data: A Prospective on Data Sharing in Supply Chains strävar efter att utreda den delade datans värde i industrins och tjänsternas värdekedja samt utveckla metoder för att undersöka detta. Läs mer i Etlas nyhet (på finska 27.11.2019). Undersökningen har skapats som en del av Sitras IHAN-projekt för rättvis dataekonomi och publicerats på SSRNs nätsida.

Vad handlar det om?