Kuva: Minna Hemmilä

Julkaistu 27.11.2019

Löytyykö yritysten jakamalle datalle hintalappua?

Datan jakaminen on monille yrityksille arkipäivää, mutta arvo syntyy jaettua dataa jalostamalla. Etlan tuore tutkimus selvittää jaetun datan arvoa teollisuuden ja palveluiden arvoketjuissa.
Kirjoittaja
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra
Kirsi Suomalainen vastaa Hyvinvoinnin palveluoperaattorin, Kestävän talouspolitiikkakoulutuksen ja Työelämäpalkinnon viestinnästä. Työlistalla ovat myös Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten kanssa tehtävään yhteistyöhön, digitaalinen palvelutori ja LATU-toimintamalli työyhteisön kehittämiseen.

Datalla itsellään ei ole varsinaisesti arvoa vaan sen arvo ennen jalostamista on puhdas nolla. Datan arvo syntyy sitä jakamalla ja jalostamalla uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Mitä enemmän dataa jaetaan, sitä suuremmaksi sen kokonaisarvo voi muodostua.

Hyvä esimerkki datan jakamisen ja jalostamisen tarpeesta on älykäs liikenne, jossa data on usean eri toimijan hallussa. Datan on oltava yhteensopivaa ja liikuttava järjestelmästä toiseen, jotta älykäs liikennejärjestelmä voi syntyä.

”Yritysten tulee pohtia datan jakamisen periaatteita: jaetaanko dataa jo olemassa oleville verkoston toimijoille vai jaetaanko sitä myös kolmansille osapuolille”, toteaa Etlan johtava tutkija Timo Seppälä.

”Tällä hetkellä dataa jaetaan tunnettujen ja yritysten ennalta hyväksymien toimijoiden kanssa. Datan jakamista tulisi laajentaa myös kolmansille osapuolille, mutta tämä vaatii sopimista niin toimittajien kuin asiakkaiden kanssa”, Seppälä huomauttaa.

Tutkimuksessa esitellyssä mallissa arvioidaan datan jakamisen ja hyödyntämisen synnyttämä arvonnousu toimiala- ja jopa yrityskohtaisesti tulos- ja tasetiedon pohjalta.

Yrityksen tietovarannot tulisi tutkimuksen mukaan jakaa neljään luokkaan:

  1. yrityksen sisäinen data
  2. lähiverkostolle jaettavissa oleva data
  3. kaikille jaettavissa oleva data
  4. avoin data.

Yritysten tulee tunnistaa sisäiset ja ulkoiset datavirrat: dataa syntyy ensisijaisesti tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa ja näin syntynyttä dataa yritys voi käyttää joko itse tai jakaa muille. Kun yritys luokittelee mallin mukaan omat datavarantonsa ja luo itselleen datastrategian, se kykenee sekä jakamaan dataa muille että ottamaan vastaan toisilta yrityksiltä selkeiden sääntöjen mukaisesti.

Datan jakaminen on yrityksille ja yhteiskunnan muille toimijoille tärkeää asiakasvaatimusten pirstaloitumisen ja yhteiskunnan kehittymisen vuoksi. Noin 49 prosenttia yrityksistä jakaa jo dataa muiden yritysten kanssa.

Etlan tutkimus The Resource Dependency of Data: A Prospective on Data Sharing in Supply Chains pyrkii selvittämään jaetun datan arvoa teollisuuden ja palveluiden arvoketjuissa sekä kehittämään menetelmää sen tutkimiseksi. Lue lisää Etlan uutisesta (27.11.2019). Tutkimus on toteutettu osana Sitran reilun datatalouden IHAN-projektia ja se on julkaistu myös SSRN:n verkkosivuilla.

Ota yhteyttä
Johtava asiantuntija, IHAN- Ihmislähtöinen datatalous, Sitra

+358 (294) 618 497

jyrki.suokas@sitra.fi

Mistä on kyse?