artiklar
Beräknad läsningstid 9 min

Framtidens rättvisa dataekonomi är här – Hur tar vi tag i möjligheterna idag?

Kontrollen över sin egna data är en rättighet som behöver stärkas och skyddas. I morgondagens dataekonomi har vi nya och starkare sätt att kontrollera vår data och att dra nytta av den i form av till exempel personlig medicinering. De digitala rättigheterna ligger i våra händer.

Författare

Publicerad

Jyrki Katainens tal på MyData2022 – Catalysing fair data solutions 21.6.2022.

Det är fantastiskt att se så många av er här personligen. Och vilket nöje det är att få prata här med er idag om datasuveränitet och hur vi på Sitra ser på det. Datasuveränitet är i korthet en central del av den rättvisa dataekonomin. Och den rättvisa dataekonomin är ett sätt att frigöra möjligheter som genererar välfärd och löser utmaningar som vi just nu står inför. 

Sitra är Jubileumsfonden för Finlands självständighet och en stolt medlem av MyData Global-gemenskapen. När Finland fyllde 50 år som självständig republik instiftade finska riksdagen Sitra som en födelsedagspresent till det finska folket. Mycket har förändrats under de 55 åren sedan dess, men Sitra arbetar fortfarande med samma uppdrag – att säkerställa konkurrenskraft och tillväxt för att utveckla morgondagens framgångsrika Finland.  

För att genomföra detta uppdrag samarbetar vi aktivt med den offentliga och privata sektorn i frågor som rör demokrati, cirkulär ekonomi, klimatlösningar samt rättvis dataekonomi. Sitra tror på att framtiden skapas tillsammans. 

Samarbete är betydelsefullt i dessa historiska och bisarra tider. Världen återhämtar sig fortfarande från coronavirus-pandemin, och i Europa har dessutom vår säkerhetssituation snabbt förändrats som ett resultat av Rysslands krig mot Ukraina. Under all denna turbulens har hållbarhetskrisen inte kommit någonstans, och vår framtid avgörs av en grön omställning. De utmaningar vi just nu står inför påverkar alla, från barn till mor- och farföräldrar, från nystartade företag till största koncerner, från forskare till politiker. Utmaningarna är så stora att de inte kan lösas av någon ensam. 

Därför är det så värdefullt att vi träffar varandra personligen på en konferens som denna. Det här är ett bra tillfälle för oss att diskutera, dela idéer, leta efter vägar och att förnya verktyg. Vi kan bestämma vilken typ av framtid vi vill bygga tillsammans, och hur. 

Och här, när jag ser mot framtiden, tror jag att datasuveränitet spelar en nyckelroll. 

Enligt Sitras tolkning är den rättvisa dataekonomin ett av de tre teman som mest kommer att förändra samhället i framtiden. Data är världens snabbast växande resurs. I framtiden förlitar vi oss på data för att bygga rättvisare tjänster och mer hållbara affärsmodeller. Vi behöver data och tjänster som härrör från den för att lösa hållbarhetskrisen, i den förhöjda säkerhetssituationen i Europa, för att fixa de många skador som pandemin orsakat. 

Den befintliga dataekonomin är dock inte rättvis än. Data och värdena som härrör från den är inte jämlikt spridda över samhället. Som individer, användare av digitala tjänster, entreprenörer och aktiva deltagare i samhället – vad vi än gör så genererar vi data varje dag och överallt. Ändå har vi endast en liten insyn i hur denna data som vi genererar används, delas eller tjänas pengar på. Vi har ingen kontroll över vår data som vi själva har genererat.  

Det är dock ingen idé att ”demonisera” de digitala jättarna – deras innovationer har gett oss alla fördelar i en eller annan form. Ändå behöver vi inte följa deras regler utan kan kräva en mer rättvis och mer transparent praxis.

På Sitra anser vi att kontrollen över sin egna data är en rättighet som behöver stärkas och skyddas. Men det är svårt att se bakom slöjorna av icke-transparenta användarvillkor och affärspraxis. Därför genomförde vi en Digital makt-utredning som, vid sidan av mig själv, involverade 14 andra socialt aktiva och välkända individer, från politiker till journalister. Vi ville analysera vilka vi delade vår data med i den digitala miljön. En tydlig slutsats från studien är att vi har alldeles för lite kontroll eller synlighet gällande användningen av vår egna data. De digitala jättarna tjänar mest på status quo, på bekostnad av resten av samhället. 

Det är dock ingen idé att ”demonisera” de digitala jättarna – deras innovationer har gett oss alla fördelar i en eller annan form. Ändå behöver vi inte följa deras regler utan kan kräva en mer rättvis och mer transparent praxis. De digitala rättigheterna ligger i våra händer. 

Det är därför som datasuveränitet och ett ”min data”-tänkande måste vara huvudfåran, det nya normala inom dataekonomin. Det är ett säkert sätt att balansera den nuvarande situationen så att den tjänar alla rättvist och hållbart. 

Detta synsätt betonas också i EU-kommissionens datastrategi och de efterföljande lagförslagen. Europeiska kommissionen publicerade våren 2020 den europeiska datastrategin, som presenterar visionen för ett samhälle baserat på europeiska värderingar och en inre marknad för data i Europa. EU har ambitionen att vid sidan av USA och Kina växa som en dataekonomisk makt. Nyckeln till Europas framgång är det europeiska dataområdet, som det framställs i datastrategin, där data kan röra sig fritt mellan olika sektorer och länder samtidigt som grundläggande rättigheter och friheter respekteras. 

Särskilt nu när Europa står inför komplexa utmaningar från olika håll är det viktigt att en ny datalagstiftning och policy är aktuell och proportionerlig men ändå trogen europeiska värderingar och datasuveränitet. 

När det gäller detta har vi på Sitra i nära samarbete med intressenter genomfört en studie om EU:s nya dataförordning och de möjligheter den öppnar för nya affärsmodeller och individers välfärd.  

Det finns ingen tid att förlora. Vi måste ta vara på möjligheterna i det framväxande regelverket inom EU så tidigt som möjligt och samtidigt hålla ett öga på den framtida utvecklingen vid horisonten.

Datastrategin och de lagförslag som formar framtidens dataekonomi representerar förändringar och en ny era i EU:s politik. Sättet att skapa en inre marknad som bygger på europeiska värderingar är att harmonisera lagstiftningen mellan medlemsländerna och kräva att alla företag, oavsett storlek och hemland, lyder under samma regler. 

Dessa nya regler är varmt välkomna. De gynnar alla som deltar i dataekonomin. I morgondagens dataekonomi har vi nya och starkare sätt att kontrollera vår data och att dra nytta av den i form av till exempel personlig medicinering eller färre trafikstockningar. Detta är ett sätt att få datasuveränitet att bli verklighet och att människans välfärd står i centrum för dataekonomin. 

Och visst, företagen kanske inte omedelbart blir förälskade i denna nya förordning. Därför är det viktigt att notera att denna rättvisa dataomvandling gynnar alla – inklusive affärsverksamheter – och att den nya förordningen är möjliggörande till sin natur. Den nya dataregleringsmiljön i Europa skapar möjligheter för de flesta företag. Även om det är sant att det finns en ”tsunami” av nya regler och efterlevnadsrisker, bör fokus ligga på en framtida horisont där europeiska företag kan verka inom dataekonomin på mer jämställd fot med jättarna, och ha tillgång till högkvalitativa data från hela EU för innovationer. 

Den nya datalagstiftningen träder i kraft om några år

Revolutionen är jämförbar med ”GSM-ögonblicket” för 20 år sedan. Ett betydande steg i utvecklingen togs på telemarknaderna när målet var att göra det möjligt för en telefonanvändare att ringa sin vän som var användare av en annan operatör. När regulatorn krävde denna interoperabilitet av teleoperatörerna hade de inget annat val än att anta GSM-standarden, som möjliggjorde samverkan och delade databaser om abonnenter och besökare.  

Idag kan vi ringa våra vänner oavsett vilka operatörer vi använder, men när det gäller datadelning står vi inför en liknande situation som den för decennier sedan. Det nya regelverket i EU kräver att data rör sig fritt mellan sektorer och länder utan att ange hur detta ska ske. Nu har vi möjlighet att skapa liknande framgångshistorier i Europa på de digitala marknaderna som på telekom- och finansmarknaderna tidigare. Och medan vi gör detta måste vi se till att datasuveränitet är starkt representerad och skyddad i framtida regler och standarder. 

Och det finns ingen tid att förlora.  Den nya datalagstiftningen träder i kraft om några år, och under tiden lever den digitala ekonomin och förnyar sig hela tiden. Vi måste ta vara på möjligheterna i det framväxande regelverket inom EU så tidigt som möjligt och samtidigt hålla ett öga på den framtida utvecklingen vid horisonten.  

Förändring sker inte utan aktivt deltagande av människor från alla olika samhällsskikt. Jag hoppas att denna konferens sätter igång konstruktiva diskussioner och nya idéer. 

Vad handlar det om?