Utredningen Digital makt

Hur påverkar man beslutsfattarna? Denna unika utredning har som mål att identifiera nya påverkanssätt och förbättra transparensen i dataanvändning.

Aktuellt

Plock

Inhemska Sinuna erbjuder säker inloggning på flera tjänster

nyheter

Rättvis dataekonomi och digital bildning skulle medföra trygghet till Finland under informationskrigens tidsålder

nyheter

Utredningen Digital makt: Toppolitiker blir en del av osynliga nätverk för påverkan utan att veta om det

Fenomen

Den digitala makten påverkar vår vardag mer än vi hittills antagit

artiklar

Utredningen Digital makt: deltagarna ser fram emot att få veta vad som händer med deras data

Intervju

Jättarna inom dataekonomin är som medeltidens makthavare när de begär blint förtroende

artiklar

Utredningen Digital makt: Testpersonerna i datans spår

artiklar

Utredningen Digital makt: Vilka dubier har testpersonerna om en digital värld?

artiklar

Utredningen Digital makt: Vad förväntar sig testpersonerna och vad skrämmer dem i den digitala världen?

nyheter

Unik utredning pågår – Hur påverkas beslutsfattarna på nätet?

person som surfar på bitter
Frågor och svar

Frågor och svar om utredningen Digital makt

Vad handlar det om?

Mängden data och värdet på databaserad affärsverksamhet ökar snabbt. Trots detta vet vi inte särskilt mycket om hur data som gäller oss insamlas och används. Förståelsen om betydelsen av databaserad uppföljning och profilering på nätet för hela samhället är fortfarande bristfällig.

I utredningen Digital makt är vi makten på spåren i flera avseenden: målet är att utreda hur beslutsfattare som är testpersoner kan påverkas med hjälp av data som insamlats om dem. Samtidigt spåras vilka aktörer som insamlar data om oss när vi använder olika tjänster på nätet.

Målet med utredningen är att identifiera nya slags påverkansmekanismer och utifrån denna information skapa lösningar som kan användas för att göra dataekonomin mer rättvis och hållbar även med tanke på demokratin. För individen kan detta betyda till exempel allt bättre möjligheter att gynnas av data som samlas om honom eller henne själv i form av bättre tjänster.

Bakgrund: För närvarande är strukturerna, verksamhetssätten och incitamenten inom dataekonomi inte rättvisa ur vare sig enskilda människors eller de flesta företagens perspektiv. Data om individer, utnyttjande av data om individer och den ekonomiska fördel som data om individer medför har tills vidare koncentrerats till några globala företagsjättar. Bristen på insyn i dataanvändning och algoritmer urholkar förtroendet mellan människor och tilliten till samhällsinstitutionerna. Detta gör dem också till ett hot mot en hållbar demokrati.

Vad gör vi?

I utredningen Digital makt deltar 15 samhälleligt aktiva och kända testpersoner, bland annat politiska beslutsfattare, vars identiteter avslöjas under november 2021. De använder testtelefoner som skräddarsytts för utredningen och som är utrustade med en app som spårar datatrafiken. För datainsamling och analys har vi byggt en informationssäker ”bubbla” där utredningen kan genomföras utan att äventyra testpersonernas informationssäkerhet och integritet.

Testpersonerna skickar informationsbegäran (SAR, subject access request) till företag och organisationer, använder tjänster och utför uppgifter med sina telefoner samt utnyttjar appars och tjänsters automatiska nerladdningstjänster (download dashboards).

Med data som appen samlar in och olika slags uppgifter samt coachning söker vi svar på följande frågor:

Vilka är med?

Sitra startar, finansierar och samordnar utredningsarbetet. Utöver testpersonerna är Hestia.ai en central samarbetspartner. I utredningen medverkar via Hestia bland annat Paul-Olivier Dehaye, en belgisk matematiker, dataexpert och internationellt känd dataaktivist. Se Paul-Oliviers tips för en bättre digital vardag i videon.

Bekräftade testpersoner:

Hur är situationen i dag?

Datainsamlings- och analysperioderna i utredningen om digitala spår infaller under november–december 2021. De första resultaten publiceras den 1 april 2022 och diskuteras i webbseminarier den 6 april på finska och på engelska.

Du kan följa hur utredningsarbetet framskrider via denna projektsida, som vi uppdaterar varje vecka med nyheter kring utredningen.

Projektet fördjupar Sitras utredning om digitala spår från år 2019, som följde upp hur mycket data som samlas in om användare av digitala tjänster och hur många tredje parter som data hamnar hos.

Kontakta oss

personer
Tiina Härkönen
Ledande expert, Digital makt och demokrati
personer
Riitta Vänskä

Vad handlar det om?