archived
Beräknad läsningstid 6 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Hur ser den cirkulära ekonomin ut?

Författare

Kirsi Pönni

Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Publicerad

Kortfilmstävling för grundskolans årskurs 9 klassister

När världen inte räcker till – mot ett cirkulärekonomiskt samhälle!

Brukar du dela med dig av dina grejer, såsom kläder, med kompisarna? Om svaret är ja så är du redan med om att verkställa den cirkulära ekonomin på ett sätt som kallas delningsekonomi. Använder du en apparat som borde repareras men som inte går att reparera? Inom den cirkulära ekonomin är målet att få produkten att hålla länge och då bör den också kunna repareras. Har ni mat hemma som blir över och slängs med soporna? Hur kan man överföra överbliven mat till den som kanske inte har tillräckligt, till exempel den gamla mannen som bor i grannhuset? Har du märkt att mat eller föremål förpackas i onödan? Är det här något man kunde ändra på??

Hur kan man kunna presentera den cirkulära ekonomin som en film eller en video – hur kan man genom att titta på bilder och rörelser öka vars och ens medvetenhet om och förståelse för att jordklotet har begränsade resurser? Hur kan man med en kortfilm visa hur vi alla borde göra hållbara val i vardagen och genom egna handlingar främja förändringen mot en sådan värld där produkter håller länge och vi förbrukar mindre naturresurser än vad vår enda jord har att erbjuda? Hur ska vi alltså förflytta oss till en sådan era som kan kallas den cirkulära ekonomins tid?

Utmaning för niodeklassister

Vi på Sitra, finländarnas framtidshus, vill få er ungdomar med i framtidsarbetet. Alla niondeklassister utmanas att hjälpa till att få den cirkulära ekonomin att synas och höras:

Gör en kortfilm med kameran i en mobiltelefon tillsammans med två till fyra vänner. Filmen ska beskriva den cirkulära ekonomin, dvs. hur vi borde handla för att inte olika material ska slängas som avfall utan användas om och om igen, och att begränsade naturresurser inte ska gå till spillo utan produkter eller material kan användas på nytt efter den första användningen.

Ett cirkulärekonomiskt samhälle uppkommer bara genom att man samarbetar och kopplar samman kompetens från olika branscher. Alla behövs för förändringen: du, dina vänner, din familj, din skola, närbutiken, de som tillverkar kläder, jordbrukare, husbyggare, de som designar telefoner och de som transporterar varor!

Varför?

Världens naturresurser är begränsade. Naturresurserna bör användas på ett hållbart och klokt sätt för att de inte ska ta slut och för att jordklotet ska kunna upprätthålla sin förnyelseförmåga. Den cirkulära ekonomin syftar till att verkställa detta mål så att det skapas förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. Europeiska Unionen har också förbundit sig att eftersträva ett samhälle där den enes avfall blir den andres råvara.

I den cirkulära ekonomin är det viktigt att man redan under planeringen av en ny produkt funderar på hur den ska hanteras när den egentliga användningen upphör. Målet är att förlänga produkternas livslängd och att ta tillvara materialet i slutet av livscykeln. Då utgår förändringen från den som planerar produkten och beaktar produktens slutfas redan i början av planeringen. Hurdana material använder vi? Hur kan man reparera produkten? Dessa frågor är avgörande vid övergången till ett cirkulärekonomiskt samhälle.

Det handlar om att vi förändrar vårt sätt att tänka och handla. Vill du äga en bil eller är det viktigare att du har tillgång till en bil de gånger du behöver en? Vill du köpa elektronik som innehåller delar som kan repareras och vars tillverkningsmaterial kan återvinnas? Det var ett par exempel på nya tänkesätt. I denna förändring behövs alla delområden och organisationer i samhället, också din insats. Positiv uppmuntran och drivfjädrar behövs för att starta förändringen. Individerna och individernas tänkesätt, värderingar och tillit till framtida möjligheter sporrar också till förändring. Välkommen att förändra världen!

Mer information om circulär ekonomi (på finska): http://www.sitra.fi/ekologia/kiertotalous

Vad, var och när?

Kortfilmstävling för skolelever: En film på högst två (2) minuter om ämnet Hur ser den cirulära ekonomin ut?

Arbetsgrupp: 3-5 personer

Genomförande: Med telefons kamera. Filmat material får redigeras. Endast ljud och text som arbetsgruppen själv har skapat får användas i filmen. Ingen musik.

Målgrupp: Grundskolans 9. klassister

Tävlingstid: Tävlingen startar 3.10.2016 kl. 9.00 och slutar 3.11.2016 kl. 16.00

Inlämnandet av tävlingsbidragen: Videorna ska skickas per e-post till Sitra: kiertotalousnakyvaksi(at)www.sitra.fi senast 3.11.2016 klo 16.00. Sitra skickar en bekräftelse på en mottagen video. Ange tävlingsgruppens namn i rubrikfältet på e-postmeddelandet. Föräldrarnas underskrivna samtycke till att eleverna deltar i tävlingen skall bifogas tillsammans med videon i e-posten.

Regler för tävlingenregler för kortfilmstävlingen

Prisutdelning och presentation av de segrande kortfilmerna: 11.11.2016 Evenemanget Meidän viikonloppu i Mässcentrum

Kriterier för utvärdering av bidragen och jury

– lyckas filmen öka medvetenheten om och förståelsen för att jordens resurser är begränsade?
– presenterar filmen hållbara lösningar för cirkulär ekonomi i vardagen?
– framgår det av filmen hur vi genom våra egna handlingar kan främja förändringen mot ett cirkulärekonomiskt samhälle?
– är filmen högst 2 min?

Tävlingsjuryn består av en grupp sitramedarbetare.

Priser

De tre bästa grupperna belönas och varje medlem i gruppen får det pris som motsvarar placeringen.

De tre bästa kortfilmerna offentliggörs och visas på prisutdelningen på evenemanget Meidän viikonloppu 11.11.2016 på Helsingfors Mässcentrum.

Priser:
1:a plats: En väska av märket Purjebägit till medlemmarna i arbetsgruppen
2:a plats: En mössa av märket Costo till medlemmarna i arbetsgruppen
3:e plats: En t-shirt av märket Pure Waste till medlemmarna i arbetsgruppen

Sitra bekostar ett besök för de belönade grupperna och en vårdnadshavare till Meidän viikonloppu i Mässcentrum Helsingfors 11.11.2016. Om resekostnaderna skall deltagarna komma överens om med Sitra i förväg, resekostnaderna ersätts mot kvitto.