artiklar
Beräknad läsningstid 3 min

Hur ska IHAN-verksamhetsmodellen byggas upp tekniskt?

Vi publicerar version 2.0 av IHAN-kravspecifikationerna för vidare bearbetning. Versionen ska utvecklas vidare i samarbete med systemutvecklare.

Publicerad

I IHAN®-projektet bygger vi upp grunderna för en rättvis dataekonomi. Vårt mål är att skapa gemensamma spelregler och lösningar i hela Europa för ett människoorienterat utbyte av data. Som ett led i detta arbete utarbetar vi ett kravspecifikationsdokument för ibruktagning och utnyttjande av IHAN®-verksamhetsmodellen.

Vad är IHAN-kravspecifikationer?

Vi samlar principerna för IHAN-verksamhetsmodellen genom öppet samarbete i ett IHAN-kravspecifikationsdokument (på engelska, arbetsnamn IHAN® Blueprint).

Till en början utnyttjas kravspecifikationerna i genomförandet av system enligt IHAN-verksamhetsmodellen i pilotprojekt och senare på bredare bas. Versionen som nu har publicerats är den aktuella uppfattningen om på vilket sätt system kan byggas utgående från kraven enligt IHAN.

IHAN-kravspecifikationsdokumentet är uppdelat i tre delar:

  1. I den allmänna presentationen förklaras principerna för IHAN®-verksamhetsmodellen och dess centrala delar, som är identifiering av data som anknyter till personer, beviljande av tillstånd för användning av data samt hantering av tillståndsprövning och användning.
  2. I förteckningen över tillbehör beskrivs de komponenter som krävs för verkställande av IHAN:s funktion och deras kravspecifikationer.
  3. Hopsättningsanvisningen är en komprimerad, överskådlig och lättanvänd anvisning för ibruktagning av IHAN-verksamhetsmodellen som påminner om monteringsanvisningarna för de nyaste IKEA-möblerna. Med hjälp av anvisningen utnyttjar du IHAN-verksamhetsmodellen på rätt sätt. IKEA:s bruksanvisningar har under årens lopp utvecklats och blivit överskådligare och lättare att använda. IHAN-kravspecifikationsdokumentet har siktet inställt på samma mål.

Ett mål för arbetet är att under tre års tid samla så exakta IHAN-kravspecifikationer som möjligt. Utvecklingsarbetet görs i regel i IHAN-pilotprojekt och med aktörerna som deltar i samarbetet. Målet är att utifrån det arbete som Sitras projekt inleder skapa en allmän presentation, en förteckning över tillbehör och en hopsättningsanvisning för aktörer som producerar tjänster enligt IHAN-verksamhetsmodellen.

Kravspecifikationsdokumentet produceras för internationellt samarbete och därför bearbetas det och publiceras på engelska.

Hur kommer man med?

Vi har öppnat den nyaste versionen av IHAN-kravspecifikationsdokumentet för kommentarer för att få en bredare uppfattning om hur väl det motsvarar sitt syfte för närvarande.

Vi vill bjuda in en så bred utvecklingsgrupp som möjligt att delta i definierandet av kraven på IHAN-verksamhetsmodellen. Innan vi ger ut den följande versionen välkomnar vi kommentarer om utkastet till anvisning av alla som är intresserade av IHAN-arbetet.

IHAN-kravspecifikationsdokumentet är öppet för kommentarer till och med 31.12.2018.

Bekanta dig även med IHAN-pilotsökningen, med vars hjälp vi vill hitta projekt som finansieras i syfte att utveckla de tekniska komponenterna i IHAN.

#IHAN

Vad handlar det om?