artikkelit
Arvioitu lukuaika 2 min

Miten IHAN-toimintamallia teknisesti rakennetaan?

Julkaisemme jatkotyöstöä varten IHAN®-vaatimusmäärittelyiden version 2.0, jota viemme eteenpäin yhteistyössä järjestelmiä kehittävien toimijoiden kanssa.

Julkaistu

Rakennamme IHAN®-hankkeessamme reilun ja sujuvan datatalouden perustuksia. Luomme yhteiset Euroopan laajuiset pelisäännöt ja ratkaisut ihmislähtöiseen datan vaihtoon. Osana tätä työtä laadimme vaatimusmäärittelydokumenttia IHAN-toimintamallin käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Mitä ovat IHAN-vaatimusmäärittelyt?

Kokoamme IHAN-toimintamallin periaatteet avoimella yhteistyöllä IHAN-vaatimusmäärittelydokumenttiin (työnimi IHAN Blueprint).

Vaatimusmäärittelyitä hyödynnetään IHAN-toimintamallin mukaisten järjestelmien toteuttamisessa aluksi pilottihankkeissa ja myöhemmin laajemmin. Nyt julkaisemamme versio on tämän hetken käsitys siitä, miten järjestelmiä voi rakentaa IHANin vaatimusten pohjalta.

IHAN-vaatimusmäärittelydokumentti jakautuu kolmeen osaan:

  1. Yleisesittelyssä kerrotaan IHAN®-toimintamallin periaatteista ja keskeisistä osista, joita ovat yksilöön liittyvän datan tunnistaminen, datan käytön luvittaminen sekä luvituksen ja käytön hallinta.
  2. Tarvikelistassa kuvataan IHANin toiminnallisuuden toteuttamiseksi vaadittavat komponentit ja niiden vaatimusmäärittelyt.
  3. Koontiohje on tiivis, selkeä ja helppokäyttöinen ohje IHAN-toimintamallin käyttöönottoon uusimpien IKEAn huonekalujen kokoamisohjeiden tapaan. Ohjeen avulla hyödynnät IHAN-toimintamallia oikein. IKEAn ohjekirjat ovat vuosien varrella kehittyneet aiempaa selkeämmiksi ja helppokäyttöisemmiksi. Tähän tähtää myös IHAN-vaatimusmäärittelydokumentti.

Työskentelyn yhtenä tavoitteena on koota kolmen vuoden aikana mahdollisimman tarkat IHAN-vaatimusmäärittelyt. Kehittämistyötä tehdään pääsääntöisesti IHAN-pilottihankkeissa ja yhteistyössä mukana olevien tahojen kanssa. Tavoitteena on, että Sitran projektin aloittaman työn pohjalta syntyy yleisesittely, tarvikelista ja koontiohje IHAN-toimintamallin mukaisia palveluita tuottaville toimijoille.

Vaatimusmäärittelydokumentti tuotetaan kansainväliseen yhteistyöhön, joten sitä työstetään ja se julkaistaan englanniksi.

Miten pääsee mukaan?

Olemme avanneet IHAN-vaatimusmäärittelydokumentin uusimman version kommentoitavaksi saadaksemme laajemman näkemyksen siitä, kuinka hyvin se tällä hetkellä vastaa tarkoitustaan.

Kutsumme mukaan mahdollisimman laajaa kehittämisjoukkoa IHAN-toimintamallin vaatimusten määrittelyyn. Ennen seuraavaa versiota kaikki IHAN-työstä kiinnostuneiden kommentit ohjeluonnokseen ovat tervetulleita.

IHAN-vaatimusmäärittelydokumentti on avoinna kommenteille 31.12.2018 asti.

Tutustu myös IHAN-pilottihakuun, jonka avulla etsimme rahoitettavia hankkeita IHANin teknisten komponenttien kehittämiseen.

#IHAN

Mistä on kyse?