verktyg
Beräknad läsningstid 12 min

Instruktioner för Dialogpaus-dialoger om identifiering av kunnande

Vi har samlat instruktioner om och tips för anordnande av Dialogpaus-dialoger om identifiering av kunnande. Utnyttja dem och ändra dem så att de passar dig!

Publicerad

Hur bjuder jag in deltagare till en Dialogpaus-dialog?

Utnyttja malltexterna i inbjudan och bekräftelsemeddelandet

Tips för en nätdialog

Manuskript för en diskussion

Hur bjuder jag in deltagare till en Dialogpaus-dialog?

Förberedelser inför en jämlik och konstruktiv diskussion börjar redan före diskussionen. Det syns i sättet att kommunicera och bjuda in andra, och skapar förväntningar på deltagandet. Vilka bjuder vi in, hur och när, och var ordnas diskussionen?

Det är viktigt för deltagarna att veta vart de är på väg. Här har vi samlat tips för vad diskussionsarrangören ska beakta vid planering av inbjudan.

Vilka ska jag bjuda?

Den inbjudna gruppen kan antingen vara ett sällskap som redan känner varandra eller en så mångsidig grupp som möjligt med människor som inte känner varandra. Fundera över med vilken målgrupp just du har behovet av att fördjupa din förståelse om identifiering av kunnande.

Grupper som känner varandra sedan tidigare kan till exempel vara studiegrupper, organisationers interna team, nätverk eller kompisgäng. Om målet är att samla ett mångsidigt sällskap med deltagare, lönar det sig att använda mer tid på inbjudningsprocessen.

I en dialog bidrar deltagarnas olika perspektiv betydligt till en djupare förståelse av temat. Läs mer om definiering av målgruppen på Dialogpaus-webbplatsen.

Antalet deltagare?

Vi rekommenderar att diskussioner som sker på nätet har 4–10 deltagare och diskussioner som ordnas som fysiska möten 6–12 deltagare.

Diskussionens längd?

Vi rekommenderar att diskussionen tar minst 1,5 timmar, och helst två timmar. Fundera också över vilken tid diskussionen ordnas och hur detta påverkar de inbjudnas möjlighet att delta.

Var ordnar jag diskussionen?

För diskussioner som ordnas fysiskt passar allra bäst en lugn lokal som ingen går igenom för att komma till en annan lokal eller som inte har några andra störande ljud. Lokalen ska också vara så tillgänglig som möjligt för din målgrupp. Flytta undan borden och placera stolarna i en cirkel. Använd helst en så neutral lokal som möjligt, till exempel ett lugnt rum med en dörr som kan stängas på biblioteket. Du kan också ordna diskussionen i din organisations lokaler. Skriv ut spelreglerna för en konstruktiv diskussion, och häng upp dem på väggen eller i mitten av cirkeln.

Om du ordnar en nätdiskussion hittar du längre ner på sidan tips för att leda en nätdiskussion.

Hur bjuder jag in deltagarna?

Det lönar sig att välja inbjudningssätten och -kanalerna enligt vilka du vill nå och enligt vilka kanaler de använder och följer. Ju öppnare den grupp som bjuds in är, desto mer tid lönar det sig att använda för att bjuda in dem. En så personlig inbjudan som möjligt gör det sannolikare att den inbjudna deltar.

Du gör klokt i att skicka inbjudan i god tid, minst tre veckor före diskussionen. Man kan ta emot anmälan genom en anmälningslänk eller be att de inbjudna ska anmäla sig med ett e-postmeddelande.

Vi har tagit fram en inbjudningstext för att hjälpa dig, och du kan kopiera den längre ner på sidan, ändra den och utnyttja den i din inbjudan.

Skapa gärna en evenemangssida för Dialogpaus-dialogen, till exempel en webbplats eller ett Facebook-evenemang, och i synnerhet om diskussionen har en öppen anmälan. Du kan skicka inbjudningstexten – eller förmedla länken till evenemangssidan – till den önskade målgruppen i kanaler i sociala medier, per e-post, på anslagstavlor eller överlämna den personligen.

Genomför gärna inbjudningsprocessen omsorgsfullt, även om diskussionen ordnas för en grupp där medlemmarna redan känner varandra. Inbjudan förbereder alla inför en jämlik diskussion redan innan de kommer på plats.

Ange gärna i inbjudan den sista anmälningsdagen som är cirka en vecka före diskussionen. Då får du en uppfattning om ifall det behövs extra åtgärder till exempel genom påminnelser, telefonsamtal eller genom att utvidga den grupp som bjuds in.

Man gör klokt i att skicka en bekräftelse på deltagandet till dem som har anmält sig närmare tidpunkten för diskussionen. I meddelandet upprepas tiden och platsen för diskussionen eller länken för nätdeltagande, ges eventuella andra närmare instruktioner och de inbjudna ombes meddela om eventuella hinder.

Läs fler tips för inbjudan på Dialogpaus-sidan.

Utnyttja malltexterna i inbjudan och bekräftelsemeddelandet

En bra inbjudan är tydlig och lättbegriplig. Den lockar till att delta i diskussionen och omfattar högst en A4-sida. Inbjudan motiverar mottagaren till att bli intresserad av och delta i en Kompetensens Dialogpaus-dialog.

Vi tog fram en inbjudningstext och en mall över ett bekräftelsemeddelande som du kan kopiera, ändra och göra bättre samt komplettera luckor. De punkter som ska ändras anges med rött.

**

Inbjudningstext

Hej! Välkommen att diskutera identifiering av kunnande. Vad hjälper oss att inse alla saker vi kan?

Tid: datum och klockslag, till exempel ons. 15.9.2021 kl. 13.00–15.00
Plats: lokalens namn och besöksadress eller länk till nätdiskussionen

Alla samlar på sig kunnande i många omgivningar – ibland till och med utan att märka det. Förutom kurser och utbildningar lär vi oss i arbetslivet, av fritidsaktiviteter och mänskliga relationer. Allt kunnande är värdefullt! Det är emellertid inte alltid lätt att upptäcka sitt eget kunnande. Diskussioner med andra människor kan ofta hjälpa oss att upptäcka vårt eget kunnande.

Välkommen att diskutera och få insikter om egna styrkor, färdigheter och förmågor tillsammans med andra – om vad du är bra på. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av reflektioner kring ditt eget kunnande. Målet för diskussionen är att öka förståelsen av kunnande och om att upptäcka det, och man behöver inte uppnå lösningar eller enighet.

Diskussionen som förs i gruppen leds av en handledare, och diskussionen utgår från Dialogpaus-metoden som är ett jämlikt och förtroendefullt sätt att föra samtal. Du kan bekanta dig närmare med Dialogpaus-dialogen på adressen www.dialogpaus.fi.

Anmäl dig senast datum och information om hur man anmäler sig, såsom e-postadress eller anmälningslänk. (Om du ordnar en nätdiskussion, lägg till information om hur de som anmält sig får deltagarlänken, till exempel per e-post.)

Mer information fås av (kontaktpersonens namn och kontaktinformation såsom e-postadress eller telefonnummer)

Tveka inte – vi önskar dig välkommen att diskutera!

Anordnarens namn

***

Mall på bekräftelsemeddelande till personer som anmäler sig till en Dialogpaus-dialog

(rubrik:) Välkommen till en Dialogpaus-dialog datum och klockslag!

Hej!

Vi önskar dig varmt välkommen att diskutera identifiering av kunnande i en Dialogpaus-dialog! Syftet med diskussionen är att upptäcka sitt eget kunnande som kan innebära kunskaper, färdigheter, styrkor, attityder och andra saker som man är bra på. Diskussionen är konfidentiell och den har ingen publik.

Tid: datum och klockslag

Plats: lokalens namn och besöksadress eller länk till nätdiskussionen

Kom gärna fem minuter innan diskussionen börjar så att vi kan inleda diskussionen enligt tidsplanen. Du ser väl till att du har möjligheten att vara närvarande under hela diskussionen.

Några instruktioner för nätdiskussioner:

  • Ordna en lugn plats där du kan delta.
  • Använd gärna hörlurar så att det inte blir rundgång.
  • Ha i första hand videon på, om möjligt.

Du meddelar väl om du inte kan komma på plats. Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning

Namn, organisation och kontaktinformation

Tips för en nätdialog

En nätdialog kan vara en lika bra erfarenhet som en fysisk diskussion. Utnyttja Dialogpaus-stiftelsens följande tips för att leda en nätdialog.

Bra förberedelser bidrar till en lyckad nätdialog!

För diskussionsanordnaren utgör en nätdiskussion möjligheten att föra samman diskussionsdeltagare från hela Finland, eller till och med hela världen. Samtidigt har man möjligheten att öka tillgängligheten. För många kan en nätdiskussion till och med vara ett tryggare och mer praktiskt sätt att delta.

De plattformar som är tillgängliga varierar beroende på arrangör. En del använder Teams, andra Meet och många tycker om Zoom. Det finns också andra möjligheter. Utnyttja i anordnandet av en nätdialog dina tidigare kunskaper om en plattform som du har använt och dess funktioner. Plattformarna uppdateras regelbundet. Därför finns det inga tips om enskilda plattformars funktioner.

Tips för arrangören

Det lönar sig att ordna diskussionen antingen helt på distans eller helt som ett fysiskt möte. En kombination av dessa, en hybrid, är svårare att genomföra, och för detta behövs mer kompetens!

I en dialog inom en egen gemenskap kan det fungera bättre med en utomstående handledare, så att det är möjligt för alla att jämlikt delta i diskussionen.

Fundera över hur många deltagare ni vill ha. I en nätdialog är 4–10 personer ett bra deltagarantal. Det är bra att i början av diskussionen reservera 5–15 minuter, då arrangörerna redan är på plats och deltagarna kan ansluta sig för att testa hur internetuppkopplingen, kameran och mikrofonen fungerar.

Fundera dessutom på om det behövs en person som ansvarar för de praktiska arrangemangen? Han eller hon kan till exempel erbjuda tekniskt stöd. Bekanta er med den plattform som ni ska använda. Det är bra för arrangören att på förhand fundera över vad som kan gå fel. Ordna vid behov för deltagarna ett försök, då de kan testa om plattformen och uppkopplingen fungerar.

Vi rekommenderar Sitras Dialogpaus-video om identifiering av kunnande som vi ger ut under de närmaste veckorna för att inleda diskussionen. Om du använder videon kan du dela åt deltagarna en länk till videon och låta var och en se den självständigt.

Att observera i inbjudningsprocessen till en nätdialog

Det är bra att säkerställa att de personer som bjuds in vet vilken nätplattform som används och vad den förutsätter av dem. Överskatta inte unga människors och underskatta inte gamla människors digitala färdigheter!

Instruera deltagarna redan på förhand om att det är bra att ha kameran på under hela dialogen. Detta bidrar till att skapa förtroende och stärka kommunikationen.

Berätta för deltagarna att det är viktigt att delta i dialogen under hela den tid som den varar samt att det är särskilt viktigt att fokusera på den gemensamma stunden.

Berätta senast i det bekräftelsemeddelande som sänds till deltagarna att diskussionen är konfidentiell och vad detta innebär då den förs på distans. Det är viktigt att det inte finns andra människor i lokalen, eller om det finns ska deltagaren ha hörlurar så att ingen utomstående hör andra människors upplevelser. Eftersom diskussionen är konfidentiell, spelas den inte in.

Tips för handledare av nätdiskussioner

I nätdiskussioner framhävs tidskänslan. Om du leder en nätdiskussion, kan du lägga till en paus i manuskriptet (i slutet av denna sida). Manuskriptet erbjuder en ram för hur diskussionen fortlöper. Fundera dessutom på om ni ska ha lite inledande snack och testning av utrustning före dialogen eller efterprat efter dialogen. Du kan också skriva ner dessa stunder, även om de skulle vara fritt formulerade.

Instruera deltagarna om att det är bra att ha kameran på under hela dialogen. Handledaren av nätdiskussionen, dvs. facilitatorn, har videon på under hela diskussionen. Detta skapar en trygghetskänsla för deltagarna och gör det lättare att delta särskilt om deltagarna inte känner varandra sedan tidigare.

Personer, som av en eller annan orsak upplever att det är svårt att tala högt, kan använda chatten. Fundera på förhand över vilka delar av diskussionen som vid behov kan genomföras i chatten.

Ge tydliga instruktioner åt deltagarna om hur man i en nätdiskussion ber att få ordet, hur man kan dela videon och spelreglerna för diskussionen samt hur man vid behov delar upp sig i par. Lär dig principerna för hur plattformen används före dialogen.

Vi rekommenderar att deltagarna fritt börjar tala efter varandra trots att man kanske då talar lite över varandra. Detta händer ofta på distansmöten. Uppmuntra emellertid deltagarna till detta. Ni kan också komma överens om att varje deltagare stänger mikrofonen när han eller hon inte pratar och åter öppnar den då han eller hon vill säga något. Andra alternativ är att be om ordet till exempel med plattformens funktion för att räcka upp handen.

Spara åt dig själv diskussionens manuskript, som ges ut i den nedre delen av denna sida under den närmaste tiden, handledarens diskussionskort och Spelregler för en konstruktiv diskussion på olika flikar. Fundera över om du vill göra egna anteckningar på datorn eller på papper.

Tips för nätdialoger har tagits fram av Dialogpaus-stiftelsen tillsammans med Dialogpaus-utbildare och handledare.

Manuskript för en diskussion

Du kan använda manuskriptet för Dialogpaus-dialoger om identifiering av kunnande (PDF) som stöd när du leder en diskussion på nätet eller som ett fysiskt möte. I instruktionerna hittar du hur diskussionen fortlöper och exempelverbalisering. Utnyttja manuskriptet och anpassa det uttryckligen för din egen diskussion! Med hjälp av instruktionerna kan du leda en 90–120 minuter lång diskussion.

 

Läs mer om Upptäck ditt kunnande-veckorna

 

Vad handlar det om?