Upptäck ditt kunnande

Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studier, på kurser, i hobbyer, familjelivet – var som helst. Alltid lägger man inte ens märke till sin egen kompetens. Tack för alla som kom med och hjälpte människor att identifiera sin egen kompetens och göra den synlig 30.8.-12.9. Vi hade över 350 aktiva organisationer som deltog!

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Aktuellt

Läs mer!

publikationer

Framtidens kompetens uppstår i ekosystem (sammanfattning)

nyheter

Ny kompetens uppstår allt oftare genom arbete i nätverk

publikationer

Sitras sju rekommendationer för ett Finland med livslångt lärande

nyheter

Sitras sju rekommendationer för ett Finland med livslångt lärande

nyheter

Studie: Utbildade flyttar efter andra experter – regionerna gör klokt i att hålla kvar utexaminerade

Nio bollar med människor, grupper av människor, en hand, en lampa och hästar
Ansökan

Vill aktörer inom din region skapa en gemensam bild av utmaningar och möjligheter för områdets livskraft? Den sista ansökningsdagen för att producera information är 30.9.

Upptäck ditt kunnande
Seriestripp

Seriestrippar om upptäckandet av sitt eget kunnande

Erätauko-keskustelu osaamisen tunnistamisesta
verktyg

Instruktioner för Dialogpaus-dialoger om identifiering av kunnande

Verktyg

Övningen Kunnandets spegel

Verktyg

Individuell övning mina styrkor

Verktyg

Våra styrkor

Verktyg

Upptäck ditt kunnande med hjälp av en par intervju

Med hjälp av verktyget kan du reflektera högt över ditt kunnande ur olika perspektiv
sidorna

Till kommuner

Leikekuva
projekt

Kompetensens tid i regionerna

Kolikko horisontissa ja nuoria.
artiklar

Blivande kommunala beslutsfattare! Det här bör du veta om livslångt lärande

Kolikkopinoja, huutomerkki, kysymysmerkki, ihmisiä rahapinojen vieressä
nyheter

Åtta pilotprojekt har valts för att utveckla ett nytt kompetenssystem

Verktyg och övningar

Verktyg

Övningen Kunnandets spegel

Verktyg

Individuell övning mina styrkor

Verktyg

Våra styrkor

Verktyg

Upptäck ditt kunnande med hjälp av en par intervju

Med hjälp av verktyget kan du reflektera högt över ditt kunnande ur olika perspektiv

Vad är det fråga om?

Vi bjuder in olika aktörer för att tillsammans med oss i augusti–september 2021 skapa evenemangsveckor för identifiering av kompetens 30.8 – 12.9!

I sociala medier är hashtaggen #UpptäckDittKunnande

På denna webbplats hittar du aktuell information om de kommande Upptäck ditt kunnande-veckorna. I evenemangsveckorna är det fråga om vad vi kan göra och åstadkomma tillsammans. Målet är att på många sätt hjälpa människor att lägga märke till sin kompetens, göra den synlig och ta upp ämnet för allmän diskussion. Därför välkomnar vi olika slags gemenskaper för att vara verksamma med oss!

Upptäck ditt kunnande-veckor

Veckorna har planerats i samarbete mellan Sitra, Medborgarinstitutens förbund MiF och Studiecentralen Sivis.

Upptäck ditt kunnande-veckorna främjar det mål om livslångt lärande för Finland som 30 centrala samhällsaktörer tillsammans har sammanfattat. Enligt det är det betydelsefullt att individer och gemenskaper kan synliggöra sin kompetens och utnyttja den.

Våra viktigaste budskap

Hur deltar man?

Vi vill bygga upp ett program för veckorna med alla instanser som anser att det är viktigt att synliggöra kompetens: gemenskaper, företag, organisationer, institut, läroanstalter, nätverk och alla som är intresserade av temat.

Du är på rätt plats om du vill hjälpa människor att upptäcka sin mångsidiga kompetens och göra den synlig samt delta i diskussionen om betydelsen av att identifiera kompetens.

Dessa gemenskaper har redan anmält att de ska delta i att genomföra Upptäck ditt kunnande-veckorna.

Hur kan jag delta?

Din gemenskap eller du kan delta med många små gärningar eller stort till exempel genom att:

Dessa gör vi inte avkall på!

1
All verksamhet ska ha en koppling till upptäckande av människors kompetens och att göra den synlig.
2
Kommunikationen om vikten av att lägga märke till kompetens är positiv, uppskattande, uppmuntrande och fokuserar på möjligheter.
3
Man fokuserar på sådan kompetens som finns, och inte sådan som inte finns. Utvärdering, jämförelse, mätning och värdering av kompetens är inte en lämplig utgångspunkt för programmet för veckorna och den information som ges om dem.
4
Kompetens som skapas var som helst är värdefull – vare sig det sker i arbetslivet, vardagen, hobbyer, på fritiden, i familjelivet eller i utbildning.

Vi erbjuder

Vi tror att alla aktörer som deltar har den bästa förståelsen och kunskaper om sätt att hjälpa sina egna målgrupper att lägga märke till kompetens och synliggöra den samt att betona vikten av denna fråga. Vi gör emellertid tillgängligt för alla:

Kommunikationsmaterial och synlighet

Upptäck ditt kunnande-veckornas verkställare som har anmält får som stöd för sin kommunikation följande material vid anmälningen:

Verktyg och synlighet för temat

Vi erbjuder alla på vår webbplats enkla övningar som man kan genomföra ensam, med någon annan eller i en grupp som hjälp för identifiering av kompetens.

Kompetensens Dialogpaus-dialoger

Samtal med andra människor är ett av de bästa sätten att få nya insikter om sin kompetens. Dialogpaus-dialogen, en metod för konstruktiv och jämlik diskussion, bidrar till detta syfte.

Man kan föra diskussioner med många slags grupper: med hobby- och studiegrupper, arbetsgemenskaper, kundgrupper eller till exempel människor som inte känner varandra. Diskussionerna behöver en ledare, och vi instruerar och handleder alla som anmäler sig. Läs mer om Kompetensens Dialogpaus-dialoger.

Kompetensens Dialogpaus-dialoger

Kom med och ordna en Dialogpaus-dialog under veckorna 35–36! Vi instruerar och handleder alla som anmäler sig.

Vad är en Kompetensens Dialogpaus-dialog?

Alla skaffar sig kompetens i många olika miljöer, men det är alltid inte lätt att lägga märke till sin egen kompetens. Många finländare upplever också att de har kompetens som de i större omfattning skulle kunna utnyttja i samhället.

Kommunikation och andra människor har en central roll i att man inser vilken kompetens man har. Ett bra sätt att få upp ögonen för sin kompetens är jämlika och konfidentiella samtal. Syftet med Kompetensens Dialogpaus-dialog är att hjälpa diskussionsdeltagarna att upptäcka sin kompetens: kunskaper, färdigheter, styrkor, inställningar – allt man är bra på!

Man kan föra diskussioner med många slags grupper: med hobby- och studiegrupper, arbetsgemenskaper, kundgrupper eller till exempel människor som inte känner varandra. Diskussionerna behöver en ledare och vi erbjuder handledning åt ledarna.

Du kan ordna en diskussion på nätet eller som ett fysiskt möte.

Anmäl dig som diskussionsarrangör till Maikki Siuko.

Kontakta oss!

Redan nu.

Milma Arola
personer
Milma Arola
Ledande Expert, Kompetenses tid
personer
Veera Hyytiä
personer
Pinja Ryky
personer
Maikki Siuko
personer
Anna-Maija Vesa

Vad handlar det om?