Upptäck ditt kunnande

Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studier, på kurser, i hobbyer, familjelivet – var som helst. Alltid lägger man inte ens märke till sin egen kompetens. Tack för alla som kom med och hjälpte människor att identifiera sin egen kompetens och göra den synlig 30.8.-12.9. Vi hade över 350 aktiva organisationer som deltog!

Aktuellt

Läs mer!

Vad är det fråga om?

Vi bjuder in olika aktörer för att tillsammans med oss i augusti–september 2021 skapa evenemangsveckor för identifiering av kompetens 30.8 – 12.9!

I sociala medier är hashtaggen #UpptäckDittKunnande

På denna webbplats hittar du aktuell information om de kommande Upptäck ditt kunnande-veckorna. I evenemangsveckorna är det fråga om vad vi kan göra och åstadkomma tillsammans. Målet är att på många sätt hjälpa människor att lägga märke till sin kompetens, göra den synlig och ta upp ämnet för allmän diskussion. Därför välkomnar vi olika slags gemenskaper för att vara verksamma med oss!

Upptäck ditt kunnande-veckor

 • Inspirerar och uppmuntrar alla till att lägga märke till sin kompetens och göra den synlig
 • Väcker allmän debatt om att förmågan att identifiera sin egen kompetens är ett villkor för delaktighet, aktörskap, välbefinnande och sysselsättning
 • Sammanför många aktörer kring ett gemensamt budskap

Veckorna har planerats i samarbete mellan Sitra, Medborgarinstitutens förbund MiF och Studiecentralen Sivis.

Upptäck ditt kunnande-veckorna främjar det mål om livslångt lärande för Finland som 30 centrala samhällsaktörer tillsammans har sammanfattat. Enligt det är det betydelsefullt att individer och gemenskaper kan synliggöra sin kompetens och utnyttja den.

Våra viktigaste budskap

 • Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i familjelivet, utbildningen, kurser osv. Kompetens som uppstår överallt är värdefull!
 • Alla har många slags kompetenser, och när man upptäcker detta hittar man sätt att använda sin kompetens. Identifiering av kompetens är framtidens allmänbildning.
 • Kompetens är värdefullt i sig, och att lägga märke till och synliggöra den är betydelsefullt med tanke på delaktighet, aktörskap, bildning, välbefinnande och sysselsättning.

Hur deltar man?

Vi vill bygga upp ett program för veckorna med alla instanser som anser att det är viktigt att synliggöra kompetens: gemenskaper, företag, organisationer, institut, läroanstalter, nätverk och alla som är intresserade av temat.

Du är på rätt plats om du vill hjälpa människor att upptäcka sin mångsidiga kompetens och göra den synlig samt delta i diskussionen om betydelsen av att identifiera kompetens.

Dessa gemenskaper har redan anmält att de ska delta i att genomföra Upptäck ditt kunnande-veckorna.

Hur kan jag delta?

Din gemenskap eller du kan delta med många små gärningar eller stort till exempel genom att:

 • Erbjuda verktyg, tillfällen eller annan hjälp för att upptäcka kompetens och göra den synlig antingen öppet för alla eller mer avgränsat för egna kunder, medlemmar, personal, partner, nätverk eller vänner
 • Genom att ge synlighet åt temat i egna kommunikationskanaler och sociala medier: bloggar, artiklar, ställningstaganden, tweetar osv.
 • Genom att dela andras innehåll och delta i den allmänna diskussionen
 • Genom att föra Kompetensens Dialogpaus-dialoger
 • Vad annat kommer du på? Kom med idéer, och posta om öppna evenemang och innehållen på veckornas Facebook evenemangssida.

Dessa gör vi inte avkall på!

1
All verksamhet ska ha en koppling till upptäckande av människors kompetens och att göra den synlig.
2
Kommunikationen om vikten av att lägga märke till kompetens är positiv, uppskattande, uppmuntrande och fokuserar på möjligheter.
3
Man fokuserar på sådan kompetens som finns, och inte sådan som inte finns. Utvärdering, jämförelse, mätning och värdering av kompetens är inte en lämplig utgångspunkt för programmet för veckorna och den information som ges om dem.
4
Kompetens som skapas var som helst är värdefull – vare sig det sker i arbetslivet, vardagen, hobbyer, på fritiden, i familjelivet eller i utbildning.

Vi erbjuder

Vi tror att alla aktörer som deltar har den bästa förståelsen och kunskaper om sätt att hjälpa sina egna målgrupper att lägga märke till kompetens och synliggöra den samt att betona vikten av denna fråga. Vi gör emellertid tillgängligt för alla:

Kommunikationsmaterial och synlighet

Upptäck ditt kunnande-veckornas verkställare som har anmält får som stöd för sin kommunikation följande material vid anmälningen:

 • Gör kompetens synlig – kännetecken
 • Bilder, mm. `Vi är med`
 • Video, som stimulerar och inbjuder att tänka på hur man kan uppmärksamma kompetens. Den kan man även utnyttja som inledning i Dialogpaus- dialoger.
 • FB evenemangssidan, var du kan dela vetskap om öppna evenemang och innehåll.
 • Under evenemangsveckorna publicerar vi i sociala medier innehåll och lyfter fram saken till offentlig diskussion.

Verktyg och synlighet för temat

Vi erbjuder alla på vår webbplats enkla övningar som man kan genomföra ensam, med någon annan eller i en grupp som hjälp för identifiering av kompetens.

Kompetensens Dialogpaus-dialoger

Samtal med andra människor är ett av de bästa sätten att få nya insikter om sin kompetens. Dialogpaus-dialogen, en metod för konstruktiv och jämlik diskussion, bidrar till detta syfte.

Man kan föra diskussioner med många slags grupper: med hobby- och studiegrupper, arbetsgemenskaper, kundgrupper eller till exempel människor som inte känner varandra. Diskussionerna behöver en ledare, och vi instruerar och handleder alla som anmäler sig. Läs mer om Kompetensens Dialogpaus-dialoger.

Kompetensens Dialogpaus-dialoger

Kom med och ordna en Dialogpaus-dialog under veckorna 35–36! Vi instruerar och handleder alla som anmäler sig.

Vad är en Kompetensens Dialogpaus-dialog?

Alla skaffar sig kompetens i många olika miljöer, men det är alltid inte lätt att lägga märke till sin egen kompetens. Många finländare upplever också att de har kompetens som de i större omfattning skulle kunna utnyttja i samhället.

Kommunikation och andra människor har en central roll i att man inser vilken kompetens man har. Ett bra sätt att få upp ögonen för sin kompetens är jämlika och konfidentiella samtal. Syftet med Kompetensens Dialogpaus-dialog är att hjälpa diskussionsdeltagarna att upptäcka sin kompetens: kunskaper, färdigheter, styrkor, inställningar – allt man är bra på!

Man kan föra diskussioner med många slags grupper: med hobby- och studiegrupper, arbetsgemenskaper, kundgrupper eller till exempel människor som inte känner varandra. Diskussionerna behöver en ledare och vi erbjuder handledning åt ledarna.

Du kan ordna en diskussion på nätet eller som ett fysiskt möte.

Anmäl dig som diskussionsarrangör till Maikki Siuko.

Kontakta oss!

Redan nu.

Vad handlar det om?