artiklar
Beräknad läsningstid 3 min

Is- och havsrapport: 10 saker som alla bör veta

Förenta Nationernas klimatpanel IPCC har publicerat en rapport om klimat­förändringen, isen och världshaven. Vad är viktigt att veta om det här?

Författare

Oras Tynkkynen

Publicerad

Rapporten finns på IPCC:s webbplats.

1. Förändringarna är stora

På ett halvt sekel har snötäcket i Arktis minskat med 2,5 miljoner kvadratkilometer, vilket motsvarar en yta som är över sju gånger som stor som Finland. Arealen av mångårig arktisk havsis har minskat med till och med 90 procent på fyra decennier och Grönlands glaciärer smälter med ofattbara 280 miljoner ton i året.

2. Takten har ökat

Grönland förlorar is dubbelt så snabbt och Sydpolen tre gånger så snabbt jämfört med tidigare. Havens uppvärmning går dubbelt så snabbt och den takt med vilken havsnivån stiger är 2,5 gånger hastigare.

3. Naturen prövas…

Korallreven har fått betydande skador och havslevande organismer flyr undan uppvärmningen i riktning mot polerna, i genomsnitt med fem kilometer i året. En del marina djur och landdjur som är beroende av köld hotas av utrotning.

4. …likaså människorna

Uppvärmningens inverkan på havet och glaciärerna har bl.a. minskat på fiskfångsten och skördarna. Mest sårbara är ursprungsbefolkningarna på de arktiska områdena och i de små östaterna.

5. Det blir värre

Antalet värmeböljor i haven hotar att bli femtio gånger vanligare jämfört med början av förra århundradet om utsläppen inte fås under kontroll. Fiskefångsterna kan minska med nästan en fjärdedel, upp till 90 procent av kustområdenas våtmarker kan gå förlorade och översvämningsskadorna vid kusterna kan trefaldigas.

6. Det finns risk för en stor höjning av havsnivån

Om klimatkrisen inte fås under kontroll kan havsnivån stiga med över 80 cm till århundradets slut och rentav med fyra meter till slutet av 2300. Det här är 10 cm mer än tidigare uppskattningar eftersom glaciärerna vid Sydpolen nu smälter snabbare än tidigare.

7. Uppvärmningen accelererar uppvärmningen

Under permafrosten på norra halvklotet döljer sig nästan dubbelt så mycket kol som det som finns i atmosfären. I takt med uppvärmningen kan tiotusentals eller rentav hundratals miljarder ton av kolet frigöras, vilket skulle få uppvärmningen att accelerera märkbart.

8. Anpassning minskar förödelsen…

När det gäller exempelvis skadorna som orsakas av översvämningar vid kusten kan de minskas med flera storleksklasser genom bygge av översvämningsvallar och genom att genomföra andra anpassningssätt. En del av verktygen för anpassningen – som återupprättandet av mangroveskogar – kan samtidigt också hjälpa till med att förebygga klimatförändringen.

9. …men allt kan man inte anpassa sig till

Anpassningen har sitt pris och sina gränser och de människogrupper som lider mest av klimatskadorna är ofta de som har de sämsta förutsättningarna för att anpassa sig. En del östater hotar i och med klimatkrisen att bli helt och hållet obeboeliga.

10. Mycket beror på våra val

Om utsläppen minskas målmedvetet kan höjningen av havsnivån halveras till slutet av det här århundradet och minskas till under en fjärdedel tills år 2300. Området med smältande permafrost kan på motsvarande sätt minskas till nästan en tredjedel och minskningen av fiskefångster kan sänkas till en fjärdedel av den ursprungliga prognosen.

På adressen http://ilmasto-opas.fi/ipcc finns infografik om innehållet i IPCC:s specialrapport. Bilderna får användas fritt.

Vad handlar det om?