Intervju
Beräknad läsningstid 4 min

Kommuninvånare deltar i planeringen av kommunens ekonomi – finansieringsansökan för försök pågår

Kommunernas uppgifter och ekonomi är i ett stort brytningsskede. Sitra söker nu finländska kommuner för att testa nya sätt att engagera kommuninvånarna i att delta i planeringen av kommunens ekonomi. Expert Pauli Saloranta berättar vad det handlar om.  

Författare

Laura Seppälä

Chef, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I och med välfärdsområdena upphör kommunernas ansvar för att anordna social- och hälsovårdstjänster samt brand- och räddningsväsende. Men den åldrande befolkningen och den regionala centraliseringen minskar ändå skatteintäkterna och tvingar kommunerna att se över sina tjänster och budgetar.

Sitra söker nu efter kommuner för att testa en ny metod för att kommuninvånarna skulle kunna delta i att planera ekonomin. I försöken sätter kommunen slumpmässigt ihop en medborgarpanel som skapar rekommendationer för kommunens budget och ekonomiplan eller utvärderingsrapport. Ansökningstiden går ut 10.11.2023.

Varför är kommuninvånarnas deltagande i planeringen av kommunens ekonomi viktigt just nu, Pauli Saloranta? 

Varje kommun har sina egna utmaningar och möjligheter. Gemensam vilja och alla krafter behövs för att planera en hållbar kommunekonomi. Kommuninvånarnas deltagande stödjer beredningen av budgeten och representativt beslutsfattande särskilt i svåra situationer. 

Hur underlättas beslutsfattarnas arbete av kommuninvånarnas deltagande? 

Kommuninvånarnas rekommendationer ger beslutsfattare en ny insyn i invånarnas åsikter och därmed stöd för kloka beslut. När budgetposternas samband med målen redogörs för kommuninvånarna ökar transparensen hos beredningen. Samtidigt ökar kommuninvånarnas förtroende för beslutsfattandet och demokrati genom äkta deltagande. 

I försöken genomförs kommuninvånarnas deltagande i en medborgarpanel som sammanställts genom slumpmässigt urval. Vad innebär det? 

Det slumpmässiga urvalet säkerställer att panelen är representativ. Den är som ”befolkningen i miniatyrstorlek”. Panelen fördjupar sig i kommunens ekonomi från olika perspektiv och överväger alternativ innan man tar ställning. På så sätt kan en genomtänkt opinion lyftas fram, till skillnad från sociala medier där åsikter polariseras och där en liten, högljudd grupp kan dominera diskussionen. 

Deltagandet i planeringen av ekonomin har redan testats år 2023 i pilotprojekt i Sastmola och Pieksämäki med Sitras finansiering. Hur har försöken gått? 

Kommunerna i försöket har presenterat de centrala frågorna kring deras ekonomi för panelen på ett beundransvärt öppet sätt. Paneldeltagarna har visat att de kan skapa gemensamma ställningstaganden till dem. Vi följer också med intresse hur rekommendationerna beaktas i beslutsfattandet. 

Vad vill du säga åt de kommuner som är intresserade av försöket?  

Ju svårare fråga eller ekonomisk utmaning ni vågar öppna upp för kommuninvånarnas övervägande, desto nyttigare blir deras deltagande i panelen. Sitra ger råd och utbildning i att använda panelmetoden och slumpmässigt urval, så kom med bara!  

Förutom försökspartner stödjer vi också alla andra kommuner med att implementera deltagandet i ekonomiplaneringen genom att dela information och erfarenheter. Välkommen till det riksomfattande utvecklingsnätet

Vad handlar det om?