Utlåtande
Beräknad läsningstid 3 min

Sitras utlåtande Mellanrapport från arbetsgruppen Digitala metoder för återuppbyggnad efter krisen

Samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn bör stärkas när en ny och hållbar tillväxt byggs upp efter krisen med hjälp av digitalisering.

Författare

Laura Halenius

Projektledare, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Utlåtandet har getts 22.6.2020

Utlåtande av Sitra till kommunikationsministeriet om mellanrapporten från arbetsgruppen Digitala metoder för återuppbyggnad efter krisen

Det digitala språnget under coronaviruskrisen beskrivs i tillräcklig omfattning inom olika sektorer

Sitra tackar kommunikationsministeriet för möjligheten att få delta i arbetsgruppen som beredde rapporten.

Det digitala språnget har varit en av coronaviruskrisens positiva konsekvenser. Sitra anser att den accelererade digitaliseringsutveckling som skett under några månader är lovande. För att det finländska samhället ska kunna återhämta sig efter krisen och bygga upp ny, hållbar tillväxt, ska denna utveckling kunna accelereras ytterligare också efter den akuta krisperioden.

Som fenomen genomsyrar digitaliseringen hela samhället. Med hänsyn till detta beskriver mellanrapporten digitaliseringens mognadsgrad och utveckling inom olika sektorer i det finländska samhället i tillräcklig utsträckning.

Mellanrapportens åtgärder för att nå målen är heltäckande

Sitra anser att listan med åtgärder är heltäckande. För att åstadkomma ett tillräckligt genomslag måste åtgärdsförslagen grunda sig på sektorsövergripande arbete samt utnyttjande av befintliga digitala lösningar och infrastruktur i så stor utsträckning som möjligt. Sitra anser att det är viktigt att lösningar söks i ett omfattande samarbete mellan den offentliga och privata sektorn vid återhämtningen efter coronavirusepidemin över lag.

Central digital infrastruktur, som lösningar som stödjer identitets- och samtyckeshantering, ska utvecklas med hänsyn till integritetsskydd och datasäkerhet, i linje med EU:s rekommendationer. Åtgärdsförslag 25, som gäller avveckling av lagstiftningshinder, har begränsats till att gälla endast den offentliga sektorn. Sitra anser att detta bör utvidgas så att det gäller hela det digitala samhället.

Avvecklingen av hinder i lagstiftningen bör prioriteras

Sitra anser att fokus bör ligga på avvecklingen av lagstiftningshinder vid prioriteringen av åtgärdsförslag. Detta skulle underlätta till exempel ett mer omfattande utnyttjande av data vid både serviceutveckling och forskningsbruk inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Lagstiftningsgrunden måste utformas

Sitra anser att det är viktigt att lagstiftningsgrunden utformas för att ta hem nyttan med det digitala och att Finland ska kunna utnyttja finansieringen under EU:s nästa budgetperiod så väl som möjligt för att främja digitaliseringen.

Centrala projekt identifieras i rapporten

Sitra anser att centrala nationella projekt identifieras väl i rapporten.

Ett omfattande samarbete mellan den offentliga och privata sektorn är viktigt

Sitra anser att det är viktigt att lösningar söks i ett omfattande samarbete mellan den offentliga och privata sektorn vid återhämtningen efter coronavirusepidemin över lag. Sitra medverkar gärna tillsammans med sina samarbetspartner till att utveckla data- och informationspolitiken samt till att stödja företagens förmåga att utveckla en databaserad affärsverksamhet.

Vad handlar det om?