Utlåtande
Beräknad läsningstid 2 min

Sitras utlåtande om utnämningen av Cybersäkerhetscentret till nationellt EU-samordningscentrum

Sitra understöder regeringens proposition om att utse Cybersäkerhetscentret till Finlands nationella samordningscentrum i enlighet med EU-förordningen. Vi påminner samtidigt om att det nya centret även har samarbetsmöjligheter i ICT-frågor inom social- och hälsovården som är viktiga med tanke på cybersäkerheten.

Författarna

Kristo Lehtonen

Direktör, Rättvis dataekonomi

Marja Pirttivaara

Ledande Expert, Rättvis dataekonomi

Publicerad

Bakgrund

EU-förordningen om Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning omfattar inrättandet av ett nätverk av nationella samordningscentrum (COM (2018) 630 final). Kommunikationsministeriet föreslår att Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom utses till nationellt samordningscentrum i Finland enligt förordningen (begäran om utlåtande VN/13297/2021).

Enligt regeringens propositionsutkast stöder samordningscentret EU:s kompetenscentrum, fungerar som dess nationella kontaktpunkt, främjar samarbetet mellan olika aktörer samt gör kompetenscentrets och hela nätverkets arbete känt. Till uppgifterna hör i synnerhet att bygga upp en nationell cybersäkerhetsgemenskap samt att kanalisera finansiering från programmet för ett digitalt Europa och Horisont Europa till cybersäkerheten.

Sitras huvudanmärkningar

  • Sitra understöder regeringens proposition om att utse Cybersäkerhetscentret till Finlands nationella samordningscentrum.
  • I fråga om centrets uppgifter bör man kontrollera eventuella överlappningar med befintliga organisationer (Business Finland m.fl.) och utnyttja samarbetsmöjligheterna, särskilt i fråga om finansieringsprogram.
  • Sitra betonar att det nya Cybersäkerhetscentret även har samarbetsmöjligheter i ICT-frågor inom social- och hälsovården. Social- och hälsovården är en av samhällets kritiska branscher och mycket beroende av data- och datakommunikationstekniska tjänster, data och infrastruktur, vars cybersäkerhet det är viktigt att sörja för.
  • Sitra är intresserad av att samarbeta i Cybersäkerhetscentrets samarbetsnätverk. Centrets mål och verksamhet har i synnerhet beröringspunkter med Sitras nya tema Rättvis dataekonomi, som skapar en människoorienterad och rättvis dataekonomi som bygger på en europeisk värdegrund.
  • Som exempel på Sitras EU-samarbete kan man nämna EU-projektet Joint Action Towards the European Health Data Space – TEHDAS, som koordineras av Sitra. Projektet stöder skapandet av ett europeiskt hälsodataområde. Målet är att medborgare, samfund och företag ska ha nytta av informationssäker och smidig tillgång till hälsodata oberoende av var den finns. Mer information om Sitras TEHDAS-projekt.

Läs utlåtandet i sin helhet

Sitras utlåtande: Regeringens proposition om att utse Cybersäkerhetscentret till nationellt samordningscentrum

Vad handlar det om?