Lausunnot
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran lausunto Kybertietokeskuksen nimeämisestä kansalliseksi EU-koordinointi­keskukseksi

Sitra kannattaa hallituksen esitystä Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä Suomen kansalliseksi koordinointikeskukseksi EU-asetuksen mukaisesti. Muistutamme samalla, että uudella keskuksella on yhteistyömahdollisuuksia myös kyberturvallisuuden kannalta tärkeissä sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-asioissa.

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Marja Pirttivaara

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Julkaistu

Tausta

Euroopan unionin asetus Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksesta sisältää kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisen (COM (2018) 630 final). Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaakin, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus nimetään Suomesta asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi (lausuntopyyntö VN/13297/2021).

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan koordinointikeskus tukee EU:n osaamiskeskusta, toimii tämän kansallisena yhteyspisteenä, edesauttaa eri tahojen välistä yhteistyötä sekä tekee osaamiskeskuksen ja koko verkoston työtä tunnetuksi. Tehtäviin liittyvät erityisesti kansallisen kyberturvallisuusyhteisön rakentaminen sekä Digitaalinen Eurooppa– ja Horisontti Eurooppa -ohjelmista kyberturvallisuuteen kohdennettavan rahoituksen kanavointi.

Sitran päähuomiot

  • Sitra kannattaa hallituksen esitystä Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä Suomen kansalliseksi koordinointikeskukseksi.
  • Keskuksen tehtävien osalta tulee tarkistaa mahdolliset päällekkäisyydet jo olemassa olevien organisaatioiden (Business Finland ym.) kanssa ja hyödyntää yhteistyömahdollisuudet erityisesti rahoitusohjelmien osalta.
  • Sitra painottaa, että uudella Kyberturvallisuuskeskuksella on yhteistyömahdollisuuksia myös sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi yhteiskunnan kriittisistä toimialoista ja hyvin riippuvainen tieto- ja tietoliikenneteknisistä palveluista, datasta ja infrastruktuurista, joiden kyberturvallisuudesta on tärkeä huolehtia.
  • Sitra on kiinnostunut tekemään yhteistyötä Kyberturvallisuuskeskuksen yhteistyöverkostossa. Keskuksen tavoitteilla ja toiminnalla on liittymäkohtia erityisesti Sitran uuteen Reilu datatalous -teemaan, jossa rakennetaan eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta.
  • Esimerkkinä Sitran EU-yhteistyöstä mainittakoon EU-hanke Joint Action Towards the European Health Data Space – TEHDAS, jota Sitra koordinoi. Hanke tukee Euroopan terveysdata-avaruuden luomista. Tavoitteena on, että kansalaiset, yhteisöt ja yritykset hyötyvät tietoturvallisesta ja saumattomasta pääsystä terveysdataan sen sijainnista riippumatta. Lisätietoja Sitran TEHDAS-projektista.

Lue lausunto kokonaisuudessaan

Sitran lausunto: Hallituksen esitys Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinointikeskukseksi

Mistä on kyse?