Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran lausunto Kybertietokeskuksen nimeämisestä kansalliseksi EU-koordinointi­keskukseksi

Sitra kannattaa hallituksen esitystä Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä Suomen kansalliseksi koordinointikeskukseksi EU-asetuksen mukaisesti. Muistutamme samalla, että uudella keskuksella on yhteistyömahdollisuuksia myös kyberturvallisuuden kannalta tärkeissä sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-asioissa.

Kuva: Sitra

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Teemajohtaja, Reilu datatalous, Sitra

Marja Pirttivaara

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous, Sitra

Julkaistu

Tausta

Euroopan unionin asetus Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksesta sisältää kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisen (COM (2018) 630 final). Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaakin, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus nimetään Suomesta asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi (lausuntopyyntö VN/13297/2021).

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan koordinointikeskus tukee EU:n osaamiskeskusta, toimii tämän kansallisena yhteyspisteenä, edesauttaa eri tahojen välistä yhteistyötä sekä tekee osaamiskeskuksen ja koko verkoston työtä tunnetuksi. Tehtäviin liittyvät erityisesti kansallisen kyberturvallisuusyhteisön rakentaminen sekä Digitaalinen Eurooppa– ja Horisontti Eurooppa -ohjelmista kyberturvallisuuteen kohdennettavan rahoituksen kanavointi.

Sitran päähuomiot

  • Sitra kannattaa hallituksen esitystä Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä Suomen kansalliseksi koordinointikeskukseksi.
  • Keskuksen tehtävien osalta tulee tarkistaa mahdolliset päällekkäisyydet jo olemassa olevien organisaatioiden (Business Finland ym.) kanssa ja hyödyntää yhteistyömahdollisuudet erityisesti rahoitusohjelmien osalta.
  • Sitra painottaa, että uudella Kyberturvallisuuskeskuksella on yhteistyömahdollisuuksia myös sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi yhteiskunnan kriittisistä toimialoista ja hyvin riippuvainen tieto- ja tietoliikenneteknisistä palveluista, datasta ja infrastruktuurista, joiden kyberturvallisuudesta on tärkeä huolehtia.
  • Sitra on kiinnostunut tekemään yhteistyötä Kyberturvallisuuskeskuksen yhteistyöverkostossa. Keskuksen tavoitteilla ja toiminnalla on liittymäkohtia erityisesti Sitran uuteen Reilu datatalous -teemaan, jossa rakennetaan eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta.
  • Esimerkkinä Sitran EU-yhteistyöstä mainittakoon EU-hanke Joint Action Towards the European Health Data Space – TEHDAS, jota Sitra koordinoi. Hanke tukee Euroopan terveysdata-avaruuden luomista. Tavoitteena on, että kansalaiset, yhteisöt ja yritykset hyötyvät tietoturvallisesta ja saumattomasta pääsystä terveysdataan sen sijainnista riippumatta. Lisätietoja Sitran TEHDAS-projektista.

Lue lausunto kokonaisuudessaan

Sitran lausunto: Hallituksen esitys Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinointikeskukseksi

AIHEET

IHAN-projekti

IHAN®-projektissa rakennettiin perustuksia reilulle datataloudelle, jossa menestyvät digitaaliset palvelut pohjautuvat luottamukseen ja tuottavat arvoa kaikille. Projekti on päättynyt ja työ jatkuu reilun datatalouden teemassa.

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Teemajohtaja, Reilu datatalous, Sitra

Marja Pirttivaara

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?