Plock
Beräknad läsningstid 3 min

Skatteförvaltningen vill digitalisera startprocessen för företag

Skatteförvaltningen var först med att försöka utnyttja digital företagsdata på Sitras IHAN-testbädd för rättvis dataekonomi. Att grunda ett företag blir märkbart snabbare när data rör sig datasäkert mellan olika aktörer med ett befullmäktigande av företaget.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Skatteförvaltningens mål är att utveckla en tjänst med hjälp av vilken ett utländskt företag digitalt kan grunda ett företag i Finland. I försöket utnyttjades privata och offentliga data med företagets medgivande. Till exempel sammanfördes företagets offentliga registeruppgifter med en tjänst från Patent- och registerstyrelsen.

I försöket skapades en digital identitet och ett elektroniskt identifieringssystem för ett utländskt företag och dess företrädare. Med hjälp av dessa kan företagets företrädare grunda ett företag i Finland elektroniskt från utlandet och skapa en kundrelation med en revisionsbyrå utan att behöva ange samma information flera gånger i olika aktörers blanketter. Samma verktyg kan utnyttjas också för att göra tjänster i finländska företag mer effektiva.

Försöket visade att företagens tjänster snabbt kan förbättras när det är möjligt att flytta företagsdata maskinläsbart mellan olika aktörer med ett befullmäktigande av företagets företrädare.

”Skatteförvaltningens projekt var det första av piloterna som färdigställdes på Sitras IHAN-testbädd och det är en utmärkt demonstration av hur tjänster som baserar sig på produktifiering av data kan genomföras smidigt och utan tunga dataintegrationer”, säger ledande expert Juhani Luoma-Kyyny från Sitra.

Företagen genererar mer än hälften av Finlands beskattningsutfall. En av flaskhalsarna för företagens snabba tillväxt i Finland är brister i den grundläggande digitala infrastrukturen. Till exempel ekonomi- och företagsuppgifter kan inte utnyttjas i företagens vardag och uppgifter rör sig inte i realtid mellan privata och offentliga tjänster. Detta har inverkan på finländska företags konkurrenskraft men också på hur attraktivt Finland ser ut ur ett internationellt företagsperspektiv.

”Med hjälp av realtidsekonomin skulle man kunna underlätta vardagen för 400 000 finländska företag och effektivisera uträttandet av deras ärenden genom att minska den administrativa belastningen. De teknologier i dataekonomin som testats möjliggör effektiviseringsverkningar på miljardnivå”, kommenterar verkställande direktör Pirkka Frosti från Digital Living International Oy, som har lett försöket tillsammans med Skatteförvaltningen.

I Sitras IHAN-projekt byggs upp en europeisk modell för rättvis dataekonomi som är en kombination av människoorientering, tillit och principerna för hållbar tillväxt. Praktiska verktyg för en rättvis dataekonomi och modellapplikationer samlas på webbplatsen ihan.fi som stöder tjänsteutvecklingen med principen om alla tjänster över en disk. Den första versionen av webbplatsen öppnades i juni 2020 och resten av funktionerna publiceras i mars 2021.

Läs mer i Skatteförvaltningens meddelande (29 oktober 2020).

Vad handlar det om?