artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Tips på hur svaga signaler kan utnyttjas

Hur kan man använda svaga signaler? Hur vet man om man har lyckats tolka svaga signaler? Här är några tips som vi har lärt oss i arbetet med signaler.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Framtidsforskaren Sohail Inayatullah talar om använda, ratade och alternativa framtider. Använda framtider (used futures) är gamla framtidsbilder som bjuds ut som nya. Ratade framtider (disowned futures) är å sin sida sådana som vi strävar efter för att vi tror att de är något vi vill ha, men om vi stannar upp ett slag och funderar, upptäcker vi att de inte motsvarar våra värderingar. Alternativa framtider (alternative futures) är nya perspektiv som för vårt tänkande framåt när det kommer till framtiden.

Svaga signaler kan hjälpa oss utmana de använda och identifiera de ratade framtiderna. Men vi kan också tolka svaga signaler med hjälp av de använda och ratade framtiderna. Hur ska man alltså utnyttja svaga signaler för att vidga framtidsvyerna och undvika att fastna i använda framtider?

Lära sig av tidigare svaga signaler

Ett sätt att konkretisera användningen av svaga signaler är att se hur de har utnyttjats tidigare. Ofta finns det fler exempel på hur signaler inte har upptäckts eller på hur de har feltolkats, än på hur man har lyckats med att använda dem. Paul Schoemaker och George Day tar upp några av sina exempel på praktiska tips i sin artikel ”How to Make Sense of Weak Signals”. Det fanns till exempel flera tecken på finanskrisen, men få reagerade på dem.

En del signaler handlar om saker som det inte blir något av på länge.

År 1938 uppfanns ”TV-monokeln”,, som var en apparat som liknade en stor telefonlur, med en liten ruta och högtalare. Den blev aldrig populär. Nu har det sätt att konsumera media som den beskrev blivit vardag igen:  merparten av de videor vi tittar på, tittar vi på i mobilen. Det var alltså en signal på hur saker kunde vara, men inte på det som kommer att hända inom den närmaste framtiden.

När man tittar på svaga signaler är tolkningen viktig. Dumpster diving kan till exempel i synnerhet så här i efterhand tolkas som en signal på att hållbar konsumtion har blivit allmännare eller på matsvinnsrestauranger och -affärer. Vilka andra tolkningar skulle åtminstone en gång i tiden ha varit möjliga?

Lyckad tolkning av signaler öppnar upp tankarna om framtiden.

Sist och slutligen är det inte så viktigt om tolkningen blir rätt eller om man lyckas hitta de svaga signaler som beskriver saker som till slut kommer att bli trender. Tolkningen av en svag signal kan anses ha lyckats om den öppnar upp nya tankar när det gäller framtiden. I synnerhet om dessa tankar kan utnyttjas för att identifiera nya möjligheter eller för att konkretisera framtiden.

Vad ska man göra med svaga signaler?

Svaga signaler hör ihop med förutsägelse. Arbetet slutar alltså inte med att signalerna har samlats in och tolkats. Efter det är det skäl att använda signalerna. De svaga signalerna är som bäst när de går att använda tillsammans med trender och framtidsbilder. Här kommer några tips på hur de kan användas:

  • Fundera på vilken slags värld de svaga signalerna handlar om. Jämför det med den värld trenderna beskriver. Vilka spänningar hittar du?
  • Gör upp alternativa framtidsscenarier utifrån de svaga signalerna och trenderna. Fundera på vad scenarierna innebär, till exempel vilka tjänster som kommer att behövas eller hurdana kompetensbehov de ger upphov till.
  • Föreställ dig framtidens människa och hennes vardag i den värld de svaga signalerna beskriver. Vad behöver hon, vad bör hon kunna?
  • Formulera frågor som börjar med ”vad händer om” utifrån de svaga signalerna, och använd dem för att utmana en vision, en strategi eller ett scenario.
  • Diskutera utifrån signalerna vad som är viktigt, vad som är eftersträvansvärt och vad som är önskvärt.

Vad följer härnäst?

För att underlätta insamlingen av svaga signaler och den gemensamma diskussionen utvecklade vi den dubbelsidiga Tutkain-affischen. På den svarta sidan finns ett urval signaler som man kan tolka, diskutera med andra och jämföra de olika tolkningarna sinsemellan. På den vita sidan finns ett underlag som kan användas för att samla in svaga signaler och bredda framtidstänket i gruppen eller hos dig själv. Du kan ladda ner eller beställa Tutkain-affischen här.

Vi uppmuntrar alla att dela med sig av de mest intressanta signalerna de hittat – eller en ifylld Tutkain-affisch tillsammans med en kort presentation – på Twitter eller Instagram under hashtaggen #heikotsignaalit. Vi tar gärna emot respons, frågor och utvecklingsförslag – du kan skicka dem till adressen heikotsignaalit@sitra.fi

Vad handlar det om?