artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Vinkkejä heikkojen signaalien hyödyntämiseen

Miten käyttää heikkoja signaaleja? Mistä tietää, onko onnistunut heikkojen signaalien tulkinnassa? Tässä muutama signaalityön aikanaheikot signaalit työn varrella opittu vinkki.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Tulevaisuudentutkija Sohail Inayatullah puhuu käytetyistä, hylätyistä ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Käytetyt tulevaisuudet (used futures) ovat vanhoja tulevaisuuskuvia, joita kaupitellaan uusina. Hylätyt tulevaisuudet (disowned futures) puolestaan ovat sellaisia, joita tavoittelemme, koska luulemme että ne ovat jotain mitä haluamme, mutta jos pysähdymme hetkeksi pohtimaan, havaitsemme etteivät ne vastaakaan arvojamme. Vaihtoehtoiset tulevaisuudet (alternative futures) ovat uusia ja ajatteluamme eteenpäin vieviä näkökulmia tulevaan.

Heikot signaalit voivat auttaa meitä haastamaan käytettyjä ja tunnistamaan hylättyjä tulevaisuuksia. Mutta saatamme myös tulkita heikkoja signaaleja käytettyjen ja hylättyjen tulevaisuuksien kautta. Miten siis hyödyntää heikkoja signaaleja tulevaisuuksien avartamiseen ja välttää jäämästä jumiin käytettyihin tulevaisuuksiin?

Menneistä heikoista signaaleista oppiminen

Yksi tapa havainnollistaa heikkojen signaalien käyttöä on katsoa, miten niitä on hyödynnetty aikaisemmin. Usein esimerkkejä on enemmän siitä, mitä signaaleja ei ole havaittu tai miten niitä on tulkittu väärin, kuin siitä miten niitä on onnistuneesti käytetty. Paul Schoemaker ja George Day kertovat muutamia esimerkkejään käytännön vinkkejä vilisevässä artikkelissaan ”How to Make Sense of Weak Signals”. Esimerkiksi finanssikriisin tulosta oli useita merkkejä, mutta harvat reagoivat niihin.

Jotkut signaalit kertovat asioista, joista ei pitkään aikaan tule mitään.

Vuonna 1938 keksitty ”TV monokkeli” – ison puhelinluurin kaltainen laite, jossa oli pieni ruutu ja kaiutin – ei koskaan tullut suosituksi. Nyt sen kuvaama median kulutustapa taas on arkipäivää: katsomme suurimman osan videoista kännyköiltämme. Kyseessä oli siis signaali siitä, miten asiat voisivat olla, mutta ei siitä mitä tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa.

Heikkojen signaalien tarkastelussa tulkinta on oleellista. Esimerkiksi roskisdyykkaajat voi varsinkin näin jälkikäteen tulkita signaaleiksi kestävän kulutuksen yleistymisestä tai hävikkiruokaravintoloista ja -kaupoista. Mitkä muut tulkinnat olisivat olleet aikanaan mahdollisia?

Onnistunut signaalien tulkinta avaa ajatuksia tulevaisuudesta.

Loppujen lopuksi ei ole niin oleellista osuuko tulkinta oikeaan tai onnistuuko löytämään ne heikot signaalit, joiden kuvaamista asioista tulee lopulta trendejä. Heikon signaalin tulkintaa voi pitää onnistuneena, jos se avaa uusia ajatuksia tulevaisuuden suhteen. Varsinkin, jos näitä ajatuksia pystyy hyödyntämään uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa tai tulevaisuuden konkretisoinnissa.

Mitä tehdä heikoilla signaaleilla?

Heikot signaalit ovat yksi osa ennakointia. Työ ei siis lopu siihen, kun niitä on kerännyt ja tulkinnut. Sen jälkeen signaaleja kannattaa vielä käyttää. Parhaimmillaan heikot signaalit ovat, kun niitä käyttää yhdessä trendien ja tulevaisuuskuvien kanssa. Tässä muutama vinkki käyttöön:

  • Pohdi millaisesta maailmasta heikot signaalit kertovat. Vertaa tätä trendien kuvaamaan maailmaan. Millaisia jännitteitä löydät?
  • Tee heikkojen signaalien ja trendien pohjalta vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaisuudesta. Pohdi mitä skenaariot tarkoittavat, esimerkiksi millaisia palveluita niissä tarvitaan tai millaisia osaamistarpeita niistä nousee.
  • Kuvittele tulevaisuuden ihmistä ja hänen arkeaan heikkojen signaalien kuvaamassa maailmassa. Mitä hän tarvitsee, mitä hänen tulisi osata?
  • Luo heikkojen signaalien pohjalta ”mitä jos” -kysymyksiä ja käytä niitä haastamaan visiota, strategiaa tai skenaarioita.
  • Käy signaalien pohjalta keskustelua siitä, mikä on tärkeää, mikä on tavoiteltavaa ja mikä on toivottavaa.

Mitä seuraavaksi?

Heikkojen signaalien keräämistä ja yhteistä keskustelua helpottamaan kehitimme kaksipuolisen Tutkain-julisteen. Sen mustalla puolella on valikoima signaaleja, joita voi tulkita, keskustella niistä muiden kanssa ja vertailla eri tulkintoja keskenään. Valkoisella puolella on työstöpohja, jonka avulla voi kerätä heikkoja signaaleja ja laajentaa tulevaisuusajattelua ryhmässä tai yksin. Tutkain-julisteen voit ladata tai tilata täältä: tutkain-työpohja.

Kannustamme kaikkia jakamaan löytämänsä kiinnostavimmat signaalit – tai vaikka täytetyn Tutkain-julisteen lyhyen esittelyn kanssa – Twitterissä tai Instagramissa tunnisteella #heikotsignaalit. Otamme myös mieluusti vastaan kaikki palautteet, kysymykset ja kehitysehdotukset – voit lähettää ne osoitteeseen heikotsignaalit@sitra.fi

Mistä on kyse?