julkaisut

Tutkain – Heikkojen signaalien työpohja

Julkaistu

Tutkain-työpohja auttaa tulkitsemaan signaaleja, keskustelemaan niistä muiden kanssa ja vertailemaan eri tulkintoja keskenään.

Tutkaimen toiselle puolelle on valittu joitain heikkoja signaaleja, joita on kerätty vuoden 2018 aikana hyödyntäen mediaseurantaa, työpajoja, ennakointiaiheisia blogeja ja Twitter-tilejä. Tavoitteena on herättää ajatuksia, innostaa sekä auttaa avartamaan mahdollisten tulevaisuuksien kirjoa.

Mikä on heikko signaali?

Merkki nousevasta ilmiöstä tai asiasta – tai ensioire mahdollisesta muutoksesta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Se on tulkitsijalleen yllättävä, pakottaa haastamaan oletuksia nykyisestä ja on usein vaikea huomata tai helppo jättää huomiotta.

Mitä hyötyä heikoista signaaleista on?

Heikkoja signaaleja tutkimalla voi täydentää ja haastaa megatrendien tarkastelua, tuoda esille tulevaisuuteen liittyviä oletuksia ja käsityksiä, tunnistaa uusia uhkia ja mahdollisuuksia sekä laajentamaan mahdollisten tulevaisuuksien valikoimaa.

Lue lisää heikoista signaaleista täältä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tutkain

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

2 s.

Mistä on kyse?