Ansökan
Beräknad läsningstid 4 min

Vill aktörer inom din region skapa en gemensam bild av utmaningar och möjligheter för områdets livskraft? Den sista ansökningsdagen för att producera information är 30.9.

Vill aktörerna i din ekonomiska region eller ditt landskap ta tag i livskraften och en hållbar framtid för regionen? Sitra erbjuder en interaktiv handlingsmodell som stöd för arbetet. Ansökan till informationsproduktion pågår fram till 30.9.

Författarna

Annakaisa Tikkinen

Anna-Maija Vesa

Publicerad

Sitra utvecklade och genomförde försök under våren 2021 om en ny handlingsmodell för regional utveckling med nio olika regioner inom projektet Kompetensens tid i regionerna. Där skapade centrala aktörer i regionen en gemensam bild över utmaningarna och möjligheterna för livskraften, företagens verksamhetsförutsättningar och samarbetsbehoven i sin region interaktivt och genom att utnyttja information.

Vi erbjuder den utvecklade handlingsmodellen till nya regioner. Informationsproduktion som Sitra beställt kan ansökas för genomförande av handlingsmodellen. Den innehåller en enkät riktad till företag, en beskrivning av kopplingspunkterna mellan projekt i regionen och information om befolkningsutvecklingen. Ansökan pågår fram till 30.9.2021.

Möjligheten är riktad till regioner som är intresserade av att utveckla regionen och som vill lösa följande frågor i ett nätverkssamarbetet:

  • Vilka är regionens behov, utmaningar och möjligheter att bygga upp välfärd och en hållbar framtid för invånarna och företagen i regionen?
  • Hur kan vi utnyttja kompetensen i regionen på ett mer omfattande sätt än i nuläget?
  • Hur kan beslutsfattare, företag, läroanstalter och offentliga aktörer tillsammans skapa en gemensam bild över situationen i regionen samt öka förmågan att förändras och förnya kompetensen i regionen genom samarbete?

Vad erbjuder vi?

1 Vi erbjuder en arbetsbok om en interaktiv verksamhetsmodell som innehåller en beskrivning och praktiska anvisningar för att anordna ett lägesbildforum inom regionen. Materialet är för tillfället tillgängligt endast på finska.

Förutom beslutsfattare deltar även personer på beslutsnivå i centrala företag, läroanstalter, organisationer och offentliga aktörer i evenemang som regionen anordnar. På lägesbildforumen fördjupar deltagarna sig i företagens verksamhetsförutsättningar, regionens utvecklingsarbete och befolkningsutvecklingen.

Som ett resultat har aktörerna i regionen interaktivt skapat en gemensam bild över utmaningarna och möjligheterna för livskraften, företagens verksamhetsförutsättningar och samarbetsbehoven i regionen.

2 För de regioner som engagerar sig i anordnandet av lägesbildforum erbjuder vi aktuell information som Sitra beställt om regionen enligt följande:

  • En enkät till företagen i regionen där man genom intervjuer kartlägger företagens åsikter om bl.a. samarbete med läroanstalter och behov av kompetensförnyelse
  • En heltäckande och visuell beskrivning av projekt som synliggör kontaktpunkterna i utvecklingsarbetet
  • Statistisk information om regionens kompetens och befolkningsutveckling

Resultat från företagsenkäten, en beskrivning av kopplingar mellan projekten och befolkningsuppgifter ger information och uppslag för diskussionen på forumen.

Regionen kan ansöka om stöd för informationsproduktion för genomförande av hela lägesbildsprocessen eller ett enskilt forum. I båda fallen ska regionen anordna forumen senast i mars 2022.

Vem kan söka?

Regionen kan vara till exempel en ekonomisk region eller ett landskap, och en representant för regionen kan vara sökande. Det viktigaste är att sammanföra representanter för centrala aktörer i regionen – företag, läroanstalter och offentliga aktörer – och diskutera intresset. Villigheten hos dessa tre att samarbete i nätverk och engagera sig i att genomföra handlingsmodellen är en förutsättning för ansökan.

Hur ansöker jag?

När aktörerna inom regionen är engagerade i att utnyttja handlingsmodellen inom regionen senast i mars 2022, sker ansökan genom att fylla i och skicka webbformuläret via länken senast torsdag 30.9.2021 kl. 23.59.

Var får jag mer information?

Vi svarar på frågor om ansökan på ansökningskliniker som genomförs som webbevenemang måndag 20.9 kl. 9–10 och torsdag 23.9 kl. 16–17. Anmäl dig till ansökningsklinikerna via länken nedan (på finska).

Du får tillgång till en beskrivning av den interaktiva handlingsmodellen, anordnande av lägesbildforum och information som Sitra producerat genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen annakaisa.tikkinen@sitra.fi. Materialet är för tillfället tillgängligt endast på finska.

Ansökningstid?

Vi tar emot ansökningar som inkommit senast torsdag 30.9.2021 kl. 23.59.

Något annat?

Det är också möjligt för regionerna att börja använda den interaktiva handlingsmodellen på eget initiativ och tillämpa den på ett sätt som passar regionen. Sitra publicerar en arbetsbok om den interaktiva verksamhetsmodellen i slutet av 2021.

Du som är intresserad av att utveckla den regionala livskraften och ekosystem för kompetens och att verka i dem är välkommen med i Facebookgruppen Alueiden osaamisen aika (Kompetensens tid i regionerna).

 

 

Vad handlar det om?