blogg
Beräknad läsningstid 4 min

Lär dig grundbegreppen om förutsägelse och få tre tips för förutsägelsedjungeln

Känns framtiden som ett främmande språk? Fick du som uppgift att uppfatta framtidens utvecklingstrender, men du vet inte riktigt var du ska börja? Här beskrivs grundbegreppen kortfattat och ges tre tips som hjälper dig att komma igång.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Lär dig grundbegreppen

I förutsägelse används många olika slags begrepp, vars betydelse till och med varierar något beroende på skola och kontext. Här beskrivs sju begrepp som öppnar upp nya sätt att närma sig framtider.

 • Framtider: inom förutsägelse talar man om framtiden i plural, eftersom det finns flera alternativa framtider. Ingen enskild framtid väller oundvikligen över oss, utan vi kan påverka hur framtiden utformas.
 • Trend: utvecklingstrend, en beskrivning av en förändring. En trend visar i vilken riktning saker förändras i nuet. Trender kan variera enligt område och förändras också på kort sikt.
 • Megatrend: ett omfattande förändringsförlopp, en allmän utvecklingstrend som består av flera företeelser. En megatrend beskriver en samhällsförändring som ofta sker på en global nivå och som inte förändras så snabbt.
 • Framtidsbild: en beskrivning av en möjlig framtid till exempel med hjälp av bilder, texter eller videor. Med hjälp av framtidsbilder uppfattas och åskådliggörs olika möjliga framtider.
 • Scenario: En stig från nuet till en viss framtidsbild eller därifrån till nuet. Ett scenario består av en grupp händelser som följer varandra och som utgör en trovärdig stig mellan framtidsbilden och nuet.
 • Vision: en beskrivning av ett önskvärt framtidstillstånd. En vision beskriver en aktörs vilja och förutsätter åtgärder för att man ska uppnå den värld som den beskriver.
 • Svag signal: ett tecken på ett fenomen som är under utveckling eller ett första symtom på en förändring som kan vara betydelsefull i framtiden. En svag signal är överraskande för den som tolkar den, den tvingar till att utmana antaganden om nuet och därför är det ofta svårt att lägga märke till den eller lätt att låta bli att lägga märke till den.

Förenklat skulle man kunna säga att trender beskriver utvecklingsförlopp som är synliga i nuet, svaga signaler icke-uppenbara utvecklingstrender och visioner vilken framtidsbild man vill ska ske samt hur man förhåller sig till trender och svaga signaler. Du hittar fler termer bland annat i tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali (på finska) och i Sitras ordbok.

Tre tips för förutsägelse

 1. Utnyttja befintlig framtidsinformation och nätverk.
  Det genomförs mycket förutsägelsearbete i Finland och ute i världen. Man behöver inte börja från noll, eftersom det finns mycket framtidsinformation och förutsägelsehandböcker. Man behöver inte lämnas ensam med begreppsdjungeln och förutsägelseinformationsberget, eftersom det särskilt i Finland finns flera förutsägelsenätverk, där man får kamratstöd och de senaste informationstipsen. Se förteckningen över material och förutsägelsenätverk som andra har sammanställt.
 2. Fundera över en förändring i förhållande till den mänskliga nivån.
  Ofta tänker man på framtiden på en mycket generell nivå. Framtiden sker emellertid på människornas vardagsnivå och beror på dagliga val och åtgärder. För att framtidstänkandet ska bli begripligt lönar det sig att i funderingarna komma ihåg människan och vardagen. I Framtidsaktörens verktygslåda finns det metoder också för detta.
 3. Glöm inte hoppet.
  För närvarande kan framtiden se osäker, skrämmande eller till och med ångestframkallande ut. Det finns många hotbilder. Man ska emellertid inte glömma hoppet. Även om man inte kan hoppas att allt förblir oförändrat, betyder detta inte att framtiden inte skulle kunna vara bättre på många sätt, även om den blir annorlunda. Nu är det centralt att hitta källor till hopp och fundera över vilka utvecklingstrender man vill stärka i nuet, så att framtiden blir bättre.

 

Vad handlar det om?