archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Anvisningar för att använda trendkorten

Med hjälp av trendkorten kan du tänja på ditt tänkande, komma med idéer samt skapa visioner om vad framtiden skulle kunna innebära.

Författare

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Expert (på lång ledighet), Förutse

Publicerad

Välkommen på en resa till framtiden! Sitras megatrendkort innehåller olika slags trender som vi tror påverkar vårt liv redan nu och därmed också vår framtid. Dessutom innehåller korten beskrivningar av spänningar mellan trender.

Man kan inte förutsäga framtiden med hjälp av korten. Däremot kan de användas till att mjuka upp och tänja på sitt eget tänkande, komma med idéer samt skapa visioner om vad framtiden kunde innebära.

Megatrendkorten finns här: Megatrendkorten 2020.

Förutom korten behöver du en penna och papper. I nätworkshoppar kan du använda en utlottare av megatrendkorten, du kan också se tips för hur den används.

Gör så här:

Trendkorten kan utnyttjas på många olika sätt. Välj nedan en uppgift som lämpar sig för situationen eller prova flera:

Studera

Läs igenom trendkortleken och fundera över vilka tankar trenderna väcker. Är de redan bekanta? Vilka syns redan nu? Vilka är överraskande?

Värdera

Dra slumpmässigt 3–6 kort ur kortleken och lägg dem i prioritetsordning som motsvarar din egen uppfattning. Om du arbetar med andra, diskutera och jämför trendkortens ordning med varandra. Uppstår det diskussion om gemensamma teman? Är ni eniga?

Berätta

Dra 3–6 kort och hitta på utifrån dem en berättelse om framtiden. Koppla till berättelsen teman som du själv arbetar med eller som har en anknytning till ditt eget liv. Dela berättelsen med de övriga.

Lös

Välj en spänning ur kortleken. Fundera över hur man kunde lösa den: är en av sidorna i spänningen starkare, kan det uppstå en ny riktning eller stannar man i ett spänningstillstånd – och vad skulle detta innebära?

Kom med idéer

Ta dagens tidning och välj där en nyhet som du är intresserad av. Dra 3–6 trendkort och fundera över hurdan nyheten skulle vara, om företeelserna i dina trendkort redan skulle vara vardag. Du kan också använda mallen för Framtidens nyheter.

Dröm

Dra 3–6 trendkort och skapa utifrån dem den bästa möjliga framtidsbilden genom att beskriva framtiden för en sak som är viktig för dig kopplat till dina kort.

Hitta på

Dra 3–6 kort och hitta på utifrån idéer som korten ger en framtidstjänst, lösning, produkt eller ett tillvägagångssätt som gäller ditt eget intresseområde och som tar utvecklingen i en bättre riktning.

Konkretisera

Gå tillbaka från framtidsbilden mot nuet ett steg åt gången. Vilka saker har skett konkret när du går ”baklänges” från framtiden mot nuet?

Bli överraskad

Dra 3–6 kort och hitta på helt motsatta utvecklingsriktningar. Vad har hänt för att den helt motsatta utvecklingsriktningen blir verklighet? Hittar du överraskande perspektiv? Berätta de mest intressanta och överraskande tankarna för andra. Diskutera om detta skulle kunna ske.

 

Vad handlar det om?