Työkalu
Arvioitu lukuaika 3 min

Ohjeet trendikorttien käyttöön

Trendikorttien avulla voit venyttää ajattelua, ideoida uutta sekä visioida mitä tulevaisuus voisi olla.

Kirjoittaja

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Ennakointi

Julkaistu

Tervetuloa matkalle tulevaisuuteen! Sitran megatrendikortit sisältävät erilaisia trendejä, joiden uskomme vaikuttavan jo nyt elämäämme ja sen myötä myös tulevaisuuteemme. Lisäksi mukana on kuvauksia trendien välisistä jännitteistä.

Trendikorttien avulla ei voi ennustaa tulevaisuutta. Sen sijaan niitä käyttämällä voi vetreyttää ja venyttää omaa ajatteluaan, ideoida uutta sekä visioida mitä tulevaisuus voisi olla.

Megatrendikortit löytyvät täältä: Megatrendikortit 2020.

Korttien lisäksi tarvitset kynän ja paperia. Verkkotyöpajassa voit käyttää Megatrendikorttien arpojaa, voit katsoa myös vinkkejä sen käyttöön.

Tee näin:

Trendikortteja voi hyödyntää monella eri tavalla. Valitse alta tilanteeseen sopiva tehtävä tai kokeile useampaa:

Opiskele

Lue trendikorttipakkaa läpi ja mieti millaisia ajatuksia trendit herättävät. Ovatko ne tuttuja? Mikä näkyy jo nyt? Mikä yllättää?

Arvota

Nosta korttipakasta satunnaisesti 3-6 korttia ja laita ne tärkeysjärjestykseen joka vastaa omaa käsitystäsi. Jos työskentelet muiden kanssa, keskustelkaa ja verratkaa trendikorttien järjestyksiä keskenänne. Nouseeko keskusteluun yhteisiä teemoja? Oletteko samaa mieltä?

Tarinoi

Nosta 3–6 korttia ja tee niiden pohjalta tarina tulevaisuudesta. Liitä tarinaan aiheita, joiden parissa työskentelet tai jotka liittyvät myös omaan elämääsi. Jaa tarina muiden kanssa.

Ratko

Valitse pakasta jokin jännite. Mieti miten se saattaisi ratketa: onko jompikumpi jännitteen puolista vahvempi, voiko syntyä jokin uusi suunta vai jäädäänkö jännitteiseen tilaan – ja mitä se tarkoittaisi?

Ideoi

Hae paikalle päivän sanomalehti ja valitse siitä sinua kiinnostava uutinen. Nosta 3-6 trendikorttia ja mieti millainen uutinen olisi, jos trendikorttiesi ilmiöt olisivat nyt arkipäivää. Voit käyttää apunasi myös Tulevaisuuden sanomien pohjaa.

Unelmoi

Nosta 3-6 trendikorttia ja luo niiden pohjalta paras mahdollinen tulevaisuuskuva kuvailemalla jonkin sinulle tärkeän asian tulevaisuutta yhdistettynä kortteihisi.

Keksi

Nosta 3-6 korttia ja luo niistä saatujen ideoiden pohjalta omaan kiinnostuksen kohteeseesi liittyvä tulevaisuuden palvelu, ratkaisu, tuote tai toimintatapa, joka kehittää asiaa paremmaksi.

Konkretisoi

Kulje tulevaisuuskuvasta taaksepäin kohti nykyhetkeä askel askelelta. Millaiset asiat ovat tapahtuneet konkreettisesti, kun kuljet “takaperin” tulevaisuudesta kohti nykyhetkeä?

Ylläty

Nosta 3-6 korttia ja keksi niille täysin päinvastaiset kehityskulut. Mitä on tapahtunut, jotta päinvastainen kehityskulku toteutuisi? Löydätkö yllättäviä näkökulmia? Kerro kiinnostavimmat ja yllättävimmät ajatukset muille. Pohtikaa voisiko näin tapahtua.

 

Mistä on kyse?