Ohjeet trendikorttien käyttöön

Trendikorttien avulla voit venyttää ajattelua, ideoida uutta sekä visioida mitä tulevaisuus voisi olla.

Kirjoittaja

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija, Ennakointi, Sitra

Julkaistu

Työkalu

Ohjeet trendikorttien käyttöön

Mihin soveltuu: Oman ajattelun vetreyttämiseen ja venyttämiseen, uuden ideointiin sekä sen visiointiin mitä tulevaisuus voisi olla.

Hyödyt: Trendikorttien avulla saat hyvän kuvan tulevaisuuden ilmiöistä, joista monet vaikuttavat elämäämme jo nyt. Trendikorttien avulla tulevaisuuksien tarkastelu helpottuu, sillä niiden avulla pääsee havainnoimaan tuoreista näkökulmista muun muassa sitä, mitä kaikkea tapahtuu jo nyt.

Aika: 10-60 minuuttia.

Osallistujat: Soveltuu sekä yksilö- että ryhmätyöhön.

Tervetuloa matkalle tulevaisuuteen! Sitran megatrendikortit sisältävät erilaisia trendejä, joiden uskomme vaikuttavan jo nyt elämäämme ja sen myötä myös tulevaisuuteemme. Kortteja voi käyttää oman ajattelun virkistämiseen ja uuden ideointiin, mutta niiden avulla ei voi ennustaa tulevaisuutta.

Megatrendikortit löytyvät täältä: Megatrendikortit 2020.

Korttien lisäksi tarvitset kynän ja paperia. Pari kollegaa tai kaveria mukaan ovat hyvä lisä. Hauskaa matkaa!

Tee näin:

Trendikortteja voi hyödyntää monella eri tavalla. Valitse alta tilanteeseen sopiva tehtävä tai kokeile useampaa:

Opiskele

Lue trendikorttipakkaa läpi ja mieti millaisia ajatuksia trendit herättävät. Ovatko ne tuttuja? Mikä näkyy jo nyt? Mikä yllättää?

Arvota

Nosta korttipakasta satunnaisesti 3-6 korttia ja laita ne tärkeysjärjestykseen joka vastaa omaa käsitystäsi. Jos työskentelet muiden kanssa, keskustelkaa ja verratkaa trendikorttien järjestyksiä keskenänne. Nouseeko keskusteluun yhteisiä teemoja? Oletteko samaa mieltä?

Visioi 

Nosta 3-6 korttia tai käytä jo nostamiasi ja tee niiden pohjalta tarina tulevaisuudesta. Liitä tarinaan aiheita joiden parissa työskentelet tai jotka liittyvät myös omaan elämääsi. Jaa tarina muiden kanssa

Ideoi

Hae paikalle päivän sanomalehti ja valitse siitä sinua kiinnostava uutinen. Nosta 3-6 trendikorttia ja mieti millainen uutinen olisi, jos trendikorttiesi ilmiöt olisivat nyt arkipäivää. Voit käyttää apunasi myös Tulevaisuuden sanomien pohjaa.

Unelmoi

Nosta 3-6 trendikorttia ja luo niiden pohjalta paras mahdollinen tulevaisuuskuva kuvailemalla jonkin sinulle tärkeän asian tulevaisuutta yhdistettynä kortteihisi.

Keksi

Nosta 3-6 korttia ja luo niistä saatujen ideoiden pohjalta omaan kiinnostuksen kohteeseesi liittyvä tulevaisuuden palvelu, ratkaisu, tuote tai toimintatapa, joka kehittää asiaa paremmaksi.

Konkretisoi

Kulje tulevaisuuskuvasta taaksepäin kohti nykyhetkeä askel askelelta. Millaiset asiat ovat tapahtuneet konkreettisesti, kun kuljet “takaperin” tulevaisuudesta kohti nykyhetkeä?

Ylläty

Nosta 3-6 korttia ja keksi niille täysin päinvastaiset kehityskulut. Mitä on tapahtunut, jotta päinvastainen kehityskulku toteutuisi? Löydätkö yllättäviä näkökulmia ja mustia joutsenia*? Kerro kiinnostavimmat ja yllättävimmät ajatukset muille. Pohtikaa voisiko näin tapahtua.

*Mustaksi joutseneksi kutsutaan yllättävää ja äkillistä tapahtumaa joka voi radikaalistikin muuttaa asioiden kulkua.

Seuraavaksi:

Kun olet tarkastellut trendikortteja ja analysoinut omaan toimintaasi vaikuttavia trendejä, voit siirtyä vision rakentamisessa seuraavaan vaiheeseen: tulevaisuuden tulkintaan ja valintoihin.

Tustutu myös Megatrendit 2020 -katsaukseen sekä vuosien 2017 ja 2016 megatrendeihin.

 

Kirjoittaja

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija, Ennakointi, Sitra

Julkaistu

Lisää työkaluja

Näillä eteenpäin.

Mistä on kyse?