Färdsätt
Beräknad läsningstid 1 min

Behöver du mer egentid?

Arbetsresan går från att vara ett nödvändigt ont till din egentid då du byter ut bilen mot ett kollektivt alternativ. På bussen, i tåget eller spårvagnen kan du använda tiden nyttigt. Läs, sticka, lyssna till podcasts eller bläddra bland dagens nyheter.

Publicerad

Besparingar: Genom att helt slopa bilen kan du spara cirka 8 000 euro i året. I flera städer kan man åka gratis i kollektivtrafiken med barnvagn eller rollator.

Observera: På mindre orter är de kollektiva förbindelserna inte lika bra som i de större städerna. Det krävs även att du orkar planera tidtabellerna och rutterna. Ibland kräver användningen av kollektivtrafik även ändrade tankesätt. Resetiden kan bli längre men den tiden går att använda på ett nyttigt sätt.

Mindre koldioxidavtryck: Genom att dagligen åka kollektivt till jobbet i stället för att ta bilen minskar du dit årliga koldioxidavtryck med två procent. Om en miljon finländare gör likadant som du blir det en besparing på 18 000 personers årliga koldioxidavtryck.

Tips: Du hittar mer information om kollektivtrafikens rutter och tidtabeller på webbplatsen för den instans som erbjuder kollektivtrafik i din kommun. De största städerna erbjuder även rutterna och tidtabellerna som mobilapplikationer.

Vad handlar det om?