cases
Beräknad läsningstid 5 min

Bekanta dig med material som andra har sammanställt

Vill du ha mer information om metoder eller framtidstänkandets principer? Vill du lära dig mer om framtidsforskning eller hitta andra framtidsentusiaster? Bekanta dig med materialet på denna sida!

Publicerad

Det finns rikligt med handböcker och material för olika behov om framtidstänkande och förutsägelse. Vi har tagit fram en lista över dem på denna sida. Fattas något centralt? Tipsa Mikko Dufva om detta.

Finskspråkigt förutsägelsematerial

 • TOPI – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali: Material som sammanställts av Centret för framtidsforskning och som går igenom såväl metoder som teori. Innehåller även en ordlista om framtidsforskning.
 • Framtidsdagen: Framtidsdagen firas varje år i mars. Målet är att göra framtidstänkandet mer bekant och diskutera olika slags framtider. På framtidsdagens webbplats finns stödmaterial för framtidsfunderingar och ordnande av evenemang med framtidstema för skolor, kommuner, företag och även andra.
 • Framtidsstyrning: Framtidsstyrning som utvecklats av Centret för framtidsforskning hjälper till att identifiera olika slags framtider, möjligheter i anknytning till dem och att utveckla förståelse av faktorer som påverkar valen. På webbplatsen finns det verktyg och uppgifter för reflektioner kring val i livets övergångsskeden. Lämpar sig till exempel för studiehandledning och ungdomsarbete.
 • Med konsten till framtiden – metoder för framtidsfostran för lågstadieelever: Handboken innehåller rikligt med verktyg för lärare och pedagoger för framtidsreflektioner med barn i årskurs 1–6.
 • Signaaleista tulevaisuustarinoihin – ennakoinnin lyhyt käsikirja: En handbok som tagits fram för kontexten med social investering om förberedelse inför framtiden och om att ta tag i nya möjligheter. Beskriver sammanfattat en förutsägelseprocess från att uppfatta verksamhetsmiljön till att gå till handling.
 • Ennakointi- ja strategiatyön menetelmät ja työkalut: Facebookgrupp med otaliga olika metoder för framtidsarbete.

Engelskspråkigt förutsägelsematerial

Kurser i förutsägelse och framtidsforskning

Centrala aktörer i Finland

 • Det nationella framsynsnätverket: Ett öppet nätverk som koordineras av statsrådets kansli och som förenar förutsägelseaktörerna i Finland för alla som är intresserade av framtiden.
 • Framtidsutskottet: Riksdagens framtidsutskott behandlar faktorer som påverkar framtidsutvecklingen och ger ut rapporter om temat.
 • Sällskapet för framtidsstudier: En förening som främjar framtidsforskning och tillämpning av den, ger bland annat ut Futura, en vetenskaplig tidning om framtidsforskning.
 • Centret för framtidsforskning: Nordens största akademiska forskningsinstitut som specialiserar sig i framtidsforskning och förutsägelse vid Åbo universitet. Förutom undersökningsprojekt undervisar i framtidsforskning och koordinerar nätverksakademin för framtidsforskning.
 • Futures Finland: En plattform och ett nätverk för experter i framtidstänkande och personer som är intresserade av det.
 • Tulevaisuuskoulu: Framtidsskolan Tulevaisuuskoulu som är verksam i Barn- och ungdomsstiftelsen erbjuder framtidsfostran åt barn, unga och personer som arbetar med dem.

 

Vad handlar det om?