Verktyg
Beräknad läsningstid 7 min

En konstruktiv nätdiskussion

Så förändrar du en nätdiskussion och gör den konstruktiv.

Författare

Publicerad

Nätdiskussioner ger en fantastisk möjlighet att föra samman människor med olika bakgrund, oberoende av plats. Nätdiskussioner gör det möjligt att diskutera på ett lättare sätt än öga mot öga och föra en dialog mellan ett större antal deltagare, och det är lätt att organisera med små resurser. Man kan också göra tröskeln för dem som normalt inte deltar mycket låg. Nätdiskussioner är en mycket synlig del av vår offentliga diskussionskultur och därför vore det bra om vi kunde förändra den och göra den konstruktiv.

En del nätdiskussioner som förs idag kan inte på något sätt betraktas som bra, men de kan förändras så att de blir konstruktiva med hjälp av verktygen inom Rondpausen. Nätdiskussioner kan antingen föras som en fortsättning på diskussioner öga mot öga, för att utöka antalet deltagare och fördjupa förståelsen, eller så kan de organiseras direkt om ett ämne som man vill förstå bättre.

Hur

Samma Rondpaus-verktyg som används vid diskussioner öga mot öga fungerar även vid nätdiskussioner, men eftersom man inte hör nyanserna i de andra deltagarna röst, pauser eller minspel är början och spelreglerna för en konstruktiv diskussion särskilt viktiga. Att uttrycka saker och ting och sammanfatta det som diskuteras är en väsentlig del av faciliteringen.

Man bör välja ett ämne som intresserar tillräckligt många. För att begränsa ämnet kan man skriva några inledande ord eller koppla diskussionen till ett befintligt material eller en artikel.

Man bör sätta en tid för nätdiskussionen. Välj ett datum och en tid då du tror att deltagarna har tid att diskutera framför datorn. En bra längd på diskussionen för att komma djupare in i ämnet är cirka två timmar.

Nätdiskussionen kan föras på vilken plattform som helst. Faciliteringen underlättas om kan förhandsmoderera plattformen, om kommentorskedjan kan formas och om man kan tagga deltagare, det vill säga markera dem så att de är lätta att urskilja och taggade deltagare får ett meddelande. Facilitatorns kommentarer och sammanfattningar under diskussionens gång måste särskilja sig från de övriga kommentarerna, exempelvis genom kursiv stil eller en annan färg.

För att försäkra sig om att man får med så många perspektiv som möjligt i diskussionen bör man gå ut med riktade inbjudningar.

Tips

 • Början på en jämlik, konstruktiv nätdiskussion börjar redan med inbjudan, fortsätter på plattformen och måste ständigt förnyas under diskussionens gång.
 • Man bör förbereda sig särskilt noggrant för en nätdiskussion, tänka igenom vilka olika synvinklar som kan komma upp och vilka frågor som är centrala för olika grupper.
 • I en nätdiskussion är det särskilt viktigt att lyssna och hitta kärnan i diskussionen, då det bidrar till att styra in en diskussion som bygger på åsikter mot en diskussion baserad på erfarenheter, det vill säga att läsa andras inlägg och lyssna på och kommentera dem genom att ställa fördjupande frågor och att tilltala diskussionsdeltagarna med namn.
 • Facilitatorn har en viktig roll i att formulera det som sägs ”mellan raderna” och ställa preciserande frågor så att diskussionsdeltagarna blir förstådda rätt. Ironi och humor är ofta svårt att uppfatta för deltagarna i en nätdiskussion, så därför bör det undvikas.
 • Sammanfattningar av innehåll och frågor som de innehåller får människor att dela med sig av sina erfarenheter om de ämnen de tillfrågas om och för diskussionen framåt. De fungerar även bra för att ansluta till diskussionen och kan göra att nya deltagare lättare kommer med i diskussionen.
 • Längden på inläggen bör begränsas till max 1 000 tecken. Längre inlägg än så gör det svårt att föra en aktiv diskussion både när det gäller faciliteringen och att följa diskussionen.
 • Vid diskussioner om ämnen som väcker mycket känslor, som exempelvis invandring, samiskhet, gruvor eller rovdjur, bör man inleda med att anordna en Rondpaus öga mot öga och sedan fortsätta diskussionen på nätet. I diskussioner om svåra ämnen är det bra att ha flera facilitatorer.
 • Om diskussionen är väldigt intensiv kan det stora antalet inlägg och fördröjningen i publiceringen försvåra uppkomsten av en gemensam diskussion. Då är det bra att lugna ner diskussionen genom att be deltagarna att exempelvis fokusera på att läsa de andras inlägg och göra en egen sammanfattning av vad som redan diskuterats och fundera över vilka perspektiv som ännu inte har kommit fram eller som i regel inte diskuteras när det gäller det aktuella ämnet.
 • I nätdiskussioner är det ofta bara en bråkdel av deltagarna som själva producerar innehåll. Huvudparten läser inläggen och deltar sedan i rollen som lyssnare i diskussionen Man kan få med dem som är tystare med samma frågor som vid en diskussion öga mot öga.
 • Troll är typiska för nätdiskussioner. Målet med trollande är inte att delta i diskussionen, utan enbart att provocera deltagarna. Under diskussionen bör man även svara på inlägg som verkar som om de kommer från troll, om det är gynnsamt för diskussionen. De som följer diskussionen läser även trollens inlägg. Man bör ha som utgångspunkt att människor menar väl. Det bidrar sannolikt också till en positiv spiral. Om det förekommer inlägg i diskussionen som inte är konstruktiva kan man påminna om spelreglerna för diskussionen och plocka ut det centrala i de icke konstruktiva inläggen (om det finns). Kränkande kommentarer till andra deltagare får inte tillåtas. Vid behov kan man neka troll tillträde till diskussionen.
 • Om diskussionen hettar till för mycket kan facilitatorn exempelvis tydligt påpeka det, påminna om spelreglerna och uppmana deltagarna att tänka efter.
 • Genom att tagga deltagare, det vill säga markera dem i diskussionen, kan diskussionen fortsätta utan att alla måste följa diskussionen aktivt hela tiden. Då får deltagaren ett meddelande när hen nämns i debatten, och kan återvända till den för att se hur den har utvecklats sedan hen lämnade den.
 •  Kommentorskedjan som uppstår bidrar till att dela in diskussionen om olika ämnesområden i olika trådar och gör det enklare både för facilitatorn och deltagarna att följa och delta i diskussionen.
 • Att delta i diskussionen som en registrerad användare, med namn eller en identifierbar signatur, är ett bra sätt. På det sättet ser andra deltagare vem de pratar med. Man bör uppmuntra användningen av det egna namnet i nätdiskussioner.
 • Bekanta dig även med de tre dialogreglerna i den digitala världen: var aldrig arrogant, gör alltid ditt bästa för att försöka förstå personens fråga och var alltid ärlig.

Vad handlar det om?