cases
Beräknad läsningstid 3 min

Förändringsnivåer

Hur uppnår man en önskvärd framtid? I denna övning kommer man med idéer till handlingar på tre förändringsnivåer: beteende, strukturer och tankemodeller.

Publicerad

En önskvärd framtid sker inte av sig själv. Det krävs handlingar på nivåerna för teknologi, beteende, strukturer, lagstiftning och tankemodeller. En åtgärd får inte ännu till stånd en samhällsförändring, liksom inte heller flera separata åtgärder. Först när man genomför ett antal åtgärder som stöder varandra, kan man åstadkomma en större förändring. Därför är det bra att se den egna verksamheten som en del av en större helhet och förstå de olika nivåerna för förändring.

I denna övning kommer man med idéer till handlingar för att genomföra en önskvärd framtid genom att utnyttja cirklar av samhällelig transformation. Utifrån dem kan man reflektera över framtidspåverkan genom tre olika frågor:

  1. Hur borde vårt beteende eller våra handlingar förändras (den praktiska nivån)? Skulle någon ny tjänst, teknologi eller en uppfinning kunna påverka människors beteende som önskat? Till exempel kan olika växtproteinprodukter göra det lättare för en del människor att övergå till en mer växtbaserad kost.
  2. Vad borde förändras i strukturerna (den politiska nivån)? Samhället kan styra beteendet och handlingar bland annat genom lagstiftningen och författningar. Hurdan är till exempel beskattningen, stöder den användningen av fossila bränslen eller uppmuntrar den till investeringar i ren energi?
  3. Hur borde vårt tänkande och våra föreställningar förändras (den personliga nivån)? Den mest betydelsefulla och samtidigt långsammaste förändringen sker på nivån för värderingar, ideal, världsbilder och tankemodeller. Hurdant förhållande har vi till exempel till naturen, ser vi att den har ett värde i sig eller är den en resurs för människor? Hurdan gärning påverkar människors tankemodeller?

Gör så här

Kom på tre handlingar som skulle ta er mot en önskvärd framtid:

  • En handling som påverkar tankemodeller?
  • En handling som påverkar strukturer (till exempel skatter, lagstiftningen)?
  • En handling som påverkar vårt beteende eller vår verksamhet?

Diskutera hur dessa handlingar hör ihop.

Diskutera handlingar ur er grupps synvinkel: vad skulle ni kunna göra?

 

Vad handlar det om?