Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Muutoksen tasot

Miten toivottua tulevaisuutta kohti päästään? Tässä harjoituksessa ideoidaan tekoja kolmella muutoksen tasolla: käyttäytyminen, rakenteet ja ajattelumallit.

Julkaistu

Toivottava tulevaisuus ei tapahdu itsestään. Vaaditaan tekoja teknologian, käyttäytymisen, rakenteiden, lainsäädännön ja ajatusmallien tasolla. Yksi toimenpide ei vielä saa aikaan yhteiskunnallista muutosta, kuten ei useampi irrallinenkaan. Vasta, kun tehdään joukko toisiaan tukevia toimenpiteitä, voidaan saada isompaa muutosta aikaan. Oma toiminta on siksi hyvä nähdä osana laajempaa kokonaisuutta ja ymmärtää muutoksen eri tasoja.

Tässä harjoituksessa ideoidaan tekoja toivottavan tulevaisuuden toteutumiseksi hyödyntäen yhteiskunnallisen transformaation kehiä. Niiden perusteella voi miettiä tulevaisuuteen vaikuttamista kolmen eri kysymyksen kautta:

  1. Miten käyttäytymisemme tai toimintamme tulisi muuttua (käytännön taso)? Voisiko jokin uusi palvelu, teknologia tai keksintö vaikuttaa toivotulla tavalla ihmisten käyttäytymisen? Esimerkiksi erilaiset kasviproteiinivalmisteet voivat helpottaa joidenkin ihmisten siirtymistä kasvispainotteisempaan ruokavalioon.
  2. Mitä rakenteissa pitäisi muuttua (politiikan taso)? Yhteiskunta voi ohjata käyttäytymistä ja toimintaa mm. lailla ja säädöksillä. Millainen on esimerkiksi verotus, tukeeko se fossiilisten polttoaineiden käyttöä vai kannustaako se puhtaan energian investointeihin?
  3. Miten ajattelumme ja uskomustemme pitäisi muuttua (henkilökohtainen taso)? Merkittävin ja samalla hitain muutos tapahtuu arvojen, ihanteiden, maailmankuvien ja ajattelumallien tasolla. Millainen on esimerkiksi suhteemme luontoon, nähdäänkö sille arvo itsessään vai onko se ihmisten resurssi? Millainen teko vaikuttaa ihmisten ajatusmalleihin?

Tee näin

Ideoikaa 3 tekoa, jotka veisivät kohti toivottua tulevaisuutta:

  • Teko, joka vaikuttaa ajattelumalleihin?
  • Teko, joka vaikuttaa rakenteisiin (esim. verot, lait)?
  • Teko, joka vaikuttaa käyttäytymiseemme tai toimintaamme?

Miettikää, miten teot liittyvät toisiinsa.

Miettikää tekoja oman ryhmänne näkökulmasta: mitä te voisitte tehdä?

Mistä on kyse?