archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Glädje och nytta utan gränser

Hyllor fulla med information, berättelser, filmer och musik... finns på ditt närbibliotek! Idag lånar många bibliotek även ut allt möjligt från borrmaskiner till brädspel. Det finländska biblioteket är världens bästa!

Publicerad

Besparingar: Det kostar inget att använda biblioteket – och det är ju det bästa. Om du måste köpa varje bok du lånat skulle det bli ganska dyrt. Genom att använda biblioteket behöver du heller inte fylla hyllorna med bokhögar som samlar dam.

Observera: Många köper böcker, filmer eller musik av ren vana, även om samma material finns på biblioteket. Från en del bostadsområden kan det vara lång väg till biblioteket. Då kan du fundera på om det går att kombinera biblioteksbesöket med något annat ärende.

Mindre koldioxidavtryck: Genom att låna fem böcker i månaden i stället för att köpa den kan du minska ditt koldioxidavtryck med cirka en halv procent om året. Besparingen uppstår i de material och den energi som krävs för att tillverka böckerna.

Tips: Du hittar ditt bibliotek till exempel på kommunens webbplats. Biblioteken.fi är en webbplats som erbjuder nyttiga söktjänster och information och nyheter om biblioteken.

Vad handlar det om?