Verktyg
Beräknad läsningstid 1 min

Ledarens bästa styråtgärder när diskussionens utgångspunkt är en konflikt

Publicerad

  1. Inledning. Berätta om dina egna åsikter om att lösa konflikter
  2. Skapa förhållanden. Börja med att kort intervjua alla parter. På det här sättet kan du stärka deras förtroende för dig och situationen.
  3. Frågor. Funder på förhand på frågor som du kan använda för att strukturera diskussionen.
  4. Konkretisera uttalandena. Om parterna lätt avbryter varandra ska du konkretisera vem som har ordet.
  5. Den interna dialogen. Vid behov kan du berätta hurdan ledarens egen interna dialog varit under diskussionen. Fråga vilka tankar det väcker
  6. Diskussionens kvalitet. Fråga hur deltagarna upplever diskussionens kvalitet. Diskuterar man rätt saker på rätt sätt?
  7. Uppmuntra till att tåla osäkerhet. Lyft fram hur plågsamt det är när saker fortskrider långsamt och uppmuntra deltagarna att tåla det.
  8. Bedöm godkännandet av meningsskiljaktigheter. Fråga hur stora grav av meningsskiljaktigheter parterna kan godkänna.

Vad handlar det om?