Julkaistu 14.12.2017

Vetäjän parhaat ohjaustoimet ristiriitatilanteessa

  1. Alustus. Kerro omasta näkökannasta ristiriitojen selvittelyyn
  2. Suhteiden luominen. Haastattele tilanteen alussa lyhyesti jokainen osapuoli. Näin voit vahvistaa heidän luottamustaan sinuun ja tilanteeseen.
  3. Kysymykset. Mieti etukäteen kysymyksiä, joilla keskustelua voi jäsentää.
  4. Puheenvuorojen konkretisoiminen. jos osapuolet keskeyttävät helposti toisensa, konkretisoi kenellä on puheenvuoro.
  5. Sisäinen dialogi. Tarvittaessa voi ottaa puheeksi, millainen vetäjän oma dialogi on ollut keskustelutilanteen aikana. Kysy, mitä ajatuksia se herättää
  6. Keskustelun laatu. Kysy miten osallistujat kokevat keskustelun laadun. Puhutaanko oikeista asioista, oikealla tavalla?
  7. Epävarmuuden sietämisen rohkaiseminen. Tuo esiin asioiden hitaan etenemisen tuskaisuus ja rohkaise kestämään sitä.
  8. Erimielisyyden hyväksymisen arvioiminen. Kysy millainen määrä erimielisyyttä on osapuolten hyväksyttävissä.

 

Lataa printattavat kortit keskustelun vetämiseen

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun aikana

Hyvä dialogi vaatii aikaa vähintään puolitoista tuntia – ja sen vetäminen harjoittelua ja toistoja. Kokosimme parhaat vinkit ja työkalut käytettäväksi keskustelun aikana. Printtaa ohjauskortit mukaan tai kokoa työkalupakkiisi! Ja eikun menoksi.

”Osasin kyllä odottaa jotain erityistä mutta tämä oli odotuksiin verrattuna positiivisempi kokemus. Juuri tällaista keskustelua tarvitaan, että kaikki osapuolet kuulevat toisiaan ja annetaan jokaiselle rauhassa puheenvuoro.”
– Kemijärven Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut ennen keskustelua ja keskustelun jälkeen.

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?