archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vetäjän parhaat ohjaustoimet, kun keskustelun lähtökohta on ristiriitatilanne

Julkaistu

  1. Alustus. Kerro omasta näkökannasta ristiriitojen selvittelyyn
  2. Suhteiden luominen. Haastattele tilanteen alussa lyhyesti jokainen osapuoli. Näin voit vahvistaa heidän luottamustaan sinuun ja tilanteeseen.
  3. Kysymykset. Mieti etukäteen kysymyksiä, joilla keskustelua voi jäsentää.
  4. Puheenvuorojen konkretisoiminen. jos osapuolet keskeyttävät helposti toisensa, konkretisoi kenellä on puheenvuoro.
  5. Sisäinen dialogi. Tarvittaessa voi ottaa puheeksi, millainen vetäjän oma dialogi on ollut keskustelutilanteen aikana. Kysy, mitä ajatuksia se herättää
  6. Keskustelun laatu. Kysy miten osallistujat kokevat keskustelun laadun. Puhutaanko oikeista asioista, oikealla tavalla?
  7. Epävarmuuden sietämisen rohkaiseminen. Tuo esiin asioiden hitaan etenemisen tuskaisuus ja rohkaise kestämään sitä.
  8. Erimielisyyden hyväksymisen arvioiminen. Kysy millainen määrä erimielisyyttä on osapuolten hyväksyttävissä.

 

Mistä on kyse?