Arvioitu lukuaika 1 min

Vetäjän parhaat ohjaustoimet, kun keskustelun lähtökohta on ristiriitatilanne

Julkaistu

  1. Alustus. Kerro omasta näkökannasta ristiriitojen selvittelyyn
  2. Suhteiden luominen. Haastattele tilanteen alussa lyhyesti jokainen osapuoli. Näin voit vahvistaa heidän luottamustaan sinuun ja tilanteeseen.
  3. Kysymykset. Mieti etukäteen kysymyksiä, joilla keskustelua voi jäsentää.
  4. Puheenvuorojen konkretisoiminen. jos osapuolet keskeyttävät helposti toisensa, konkretisoi kenellä on puheenvuoro.
  5. Sisäinen dialogi. Tarvittaessa voi ottaa puheeksi, millainen vetäjän oma dialogi on ollut keskustelutilanteen aikana. Kysy, mitä ajatuksia se herättää
  6. Keskustelun laatu. Kysy miten osallistujat kokevat keskustelun laadun. Puhutaanko oikeista asioista, oikealla tavalla?
  7. Epävarmuuden sietämisen rohkaiseminen. Tuo esiin asioiden hitaan etenemisen tuskaisuus ja rohkaise kestämään sitä.
  8. Erimielisyyden hyväksymisen arvioiminen. Kysy millainen määrä erimielisyyttä on osapuolten hyväksyttävissä.

 

Hanke

Erätauko

Erätauko on avoimesti hyödynnettävissä oleva tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua.

Julkaistu

Lataa kortit keskustelun vetämiseen

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?